Monday, 26 May 2014

Tuismitheoirí ar fad. Céad Comaoineach, Rang 4 & 5

A thuismitheoirí, a chairde,
Bhí an-lá againn an Sathairn seo chaite, an 24ú Bealtaine 2014 ag Céad Comaoineach Rang 2, 2014. Chomhghairdeas mór leis na páistí. Bhí crut na hoibre ar an searmanais ar fad. Léigh, chan agus ghuigh na páistí chomh maith. Bhí an iompar go hiontach mar is gnách agus tá sé thar a bheith éasca a bheith an-bhródúil astu. Bhí siad ullmhaithe go maith ag a múinteoirí Siobhán Ní Núnáin agus Máiréad.
Go raibh maith agat mór leis na páistí sa chór. Is dóigh liom go raibh an amhránaíocht agus an canadh do-chreidte. Chuireadh alán obair agus cleachtadh isteach le Múinteoir Alma agus Róisín Ní Shúilleabháin.
Ar deireadh go raibh míle míle maith ag coiste na dtuistí agus na tuismitheoirí ó rang 1 agus ranganna eile a chuir féasta ar fáil sa scoil i ndiadh an tsearmanais. Bhí an chomhoibriú go láidir le feiscint agus bhain gach éinne idir páistí, tuistí, seanthuistí, aintíní, uncail, col ceathracha agus gan amhras múinteoirí an -taitneamh as. Bíonn alán  obair le déanamh chun féasta mar sin a cur ar fáil agus gabhaim mo mhórbuíchas le gach éinne a bhí pairteach ann. Sos anois go dtí an chéad ocáid eile...!
Agus uaidh sin tá sé chomh maith a rá go bhfuil cinneadh déanta go mbeidh Rang 5 AGUS Rang 6 ag dul faoi láimh an Easpaig le chéile an bhliain seo chugainn 2015. D'ofráileadh an socrú sin dúinn agus phléamar ag an gcruinniú Boird Bainistíochta is déanaí é. Is dóigh liom go mbeidh sé go hiontach an dá rang a ullmhú le chéile agus sos bliana a bheith againn ansan. Ciallaíonn sé chomh maith go mbeimíd inár n-aonair don searmanais agus go mbeidh sé trí mhean na Gaeilge. Tá an t-ádh dearg linn go bhfuil sagairt chomh oscailte againn leis an tAthair de Siúin agus go bhfuil Gaeilge ar a chumas aige.

Dear parents,
We all had a wonderful day last Saturday the 24th May 2014 as we celebrated the First Holy Communion of 2nd class 2014. A big congratulations to the children. Their hard work was very evident throughout the ceremony. They read, sang and prayed very well. As usual our children's behaviour was excellent making it very easy to be very proud of them. They were very well prepared by their teachers Máiréad and Siobhán Ní Núnáin.
A very big thank you to the children who sang in the choir (and their parents for bringing them) I thought the singing was incredibly beautiful. They worked very hard with Múinteoir Alma and Róisín Ní Shúilleabháin.
And lastly a huge thank you to the PA and the parents from Rang 1 and other classes who hosted the party in the school after the ceremony. It takes alot of coordination and cooperation to host such an event and everybody -children, parents, grandparents, aunts, uncles, cousins and teachers really enjoyed it. Thanks to all involved! You can take a well earned rest... until the next occasion!
Which brings me swiftly onto the next point. It has been decided that Rang 5 AND Rang 6 will go for Confirmation together next year in 2015. This was offered to us to accommodate our Irish language ceremony and to cut down on Bishop Buckley's list of engagements. We discussed it at the last BOM meeting and we decided to go with it. I think it's great to prepare the 2 classes together and have the occasion every second year. This arrangement means we will be able to have our Confirmation ceremony on our own and it will be through Irish. We are very lucky to have an accommodating and open priest such as Fr Young who is so competent as Gaeilge too.
Le gach dea-ghuí,
Sinéad Ní Mhurchú, príomhoide