Wednesday, 7 May 2014

Tuismitheoirí R3, 4, 5 / 3rd, 4th and 5th Class parents

Fé mar is eol daoibh tá an Chéad Comaoineach ag druidim chugainn ar luas lasrach! Lá an-speisialta atá i gceist ann agus baineann gach éinne an-taitneamh as idir phaistí, tuismitheoirí agus múinteoirí. Táimid an-bhuíoch as Coiste na dTuismitheoirí agus na tuistí uile ata ag cabhrú.
Táimid ag lorg cabhar ón gcóir scoile leis an amhránaíocht. Tuigim gur Sathairn atá i gceist agus go mbíonn daoine gnóthach ach bheimís fíor-bhuíoch dá bhféadfadh éinne sa chór gur féidir leo, a bheith ann.
Tá nóta beag i málaí scoile na bpáistí sa chór le rá an mbeidh siad in ann freastal air. Seol é sin isteach roimh an Aoine le bhur dtola.

As you know the First Holy Communion is fast approaching! It is a very special day and everybody enjoys it - children, parents and teachers. It's a team effort and we really appreciate all the work and help of the P.A. and parents
We are looking for help from the school choir with the singing. I understand that it's a Saturday and people are busy but we would be really grateful if everyone in the choir would come if they can.
There is a small note in the schoolbags of the choir members today to say if they can attend. Please can you complete and return it before Friday 10.05.'14