Wednesday, 7 May 2014

Tuismitheoirí Rang 2 / 2nd Class Parents

Bhíos ag caint le 4ORM inniú 07.05.2014 agus níl aon fhadhb leis an suathantas a cur ar bléasar ar €5. Ní thógann sé rófhada ach an oiread.
Beidh gach páiste sa rang ag fáilt cárta ó gach phaiste eile sa rang mar sin níl aon gá le cártaí aonair a sheoladh isteach in aon chorr. Má roghnaíonn sibh cártaí breise a sheoladh isteach ní scaipfear iad ach amhain má tá ceann ann do gach phaiste atá ag glacadh leis an gCéad Comaoineach. Táim cinnte go dtuigeann sibh go léir na cúiseanna leis an gcinne seo.
17 gcoladh eile!
I was talking to 4ORM today, 07.05.2014 and there is no problem with putting the crest on the blazer for €5. It doesn't take too long either. 
Every child in the class will be getting a card from every other child in the class so there is no need to send individual cards at all. If you choose other cards to send in they won't be handed out unless there is one for every child that is getting First Holy Communion. I am sure you all understand the reasons for this decision.
17 more sleeps!