Wednesday, 4 June 2014

Cabhair ag teastáil i gcóir na turasanna Scoile / Help needed for the school tours

Tá cabhair ag teastáil ó rang na Naíonáin agus Rang 4 ar lá na dturasanna scoile (Dé Máirt 10ú Meitheamh 2014). Beirt duine in iomlán ag teastáil. Má tá tú ar fáil chun teacht linn go Fóta nó go dtí an Mardyke tabhair d'ainm do Hilde. Go raibh maith agaibh.

Junior Infants and 4th class need some help on the day of the school tours (Tuesday 10th June 2014). Two people needed in total. If you are available to come with us to Fota or to the Mardyke, please give your name to Hilda. Thank you.