Thursday, 12 June 2014

Rang 3, 4 & 5: Léinte spóirt scoile

A thuismitheoirí, 
An mhiste libh féachaint sa bhaile i gcóir léinte spóirt scoile a bhíonn á caitheamh ag na páistí do chluichí CLG. Tá uimhreacha 2, 3, 5 & 15 ar iarraidh ó léinte aois/tóise 10-11 AGUS uimhireacha 1 (-Cúl báire) 3, 4, 6, 7 agus 10 ar iarraidh ó aois/tóise 13. Táid an-chostasach le ceannach dá bhrí sin bheinn an-bhuíoch dá bhféachadh sibh tríd éadaí do pháiste le bhur dtola.

Dear parents, 
Can I ask you all to have a look at home for some of our school GAA jerseys. From size/age 10-11 numbers 2, 3, 5 & 15 are missing and from size/age 13 numbers 1 (goalie) 3, 4, 6, 7 & 10 are gone walkabout! They are very expensive to replace so I'd really appreciate if you could look through your laundry and children's clothes. We'll be delighted to get them back as we understand they would be left at home in error.

Súil agam go bhfuil sibh ag baint taitneamh as an aimsir álainn!
Sinéad Ní Mhurchú