Friday, 6 June 2014

Turasanna Scoile / School Tours

Dáta: 10/06/2014 – gach rang / 10/06/2014 – every class

Naí Shóis & Naí Shín/ Junior and Senior Infants
Fota
€17.50 an páiste / €17.50 per child

Bus ón scoil agus ar ais chuig na scoile/ They will be taking a bus from and back to the school
Ar ais ar scoil ar 2.00 i.n. / Collect them, please, at 2p.m. at the school
Éide spoirt agus cóta á chaitheamh acu/They must wear their sports clothes
Ag teastáil:/ Please bring the following:
Lón/Pack lunch
Uachtar na gréine/Suncream if sunny!
Leigheas pearsanta más gá agus labhair le Michelle/  Personal medication, if any and explain to Michelle
Cóta/Coat

Rang 1 & 2 / 1st and 2nd Class
Kinsale Outdoor Education Centre
€27 an páiste/ €27 per child

Tóg do pháiste go dtí an O.E.C. ar 9.15 r.n. / Please drop them off at 9.15 at the O.E.C.
Bailigh do pháiste ar a 4 i.n. ag an O.E.C./ Please collect them at the O.E.C at 4 p.m.
Please bring the following:
Culaith snámha/ Swimming togs
Túaille / Towel
Sean-bhrógaí le sparáil/ A spare pare of old shoes
Éadaí spáráilte / Spare change of clothes (track suit)
Lón / Packed lunch
Cóir pearsanta / Personal toiletries
Leigheas pearsanta más gá agus labhair le Máiréad/Siobhán/  Personal medication, if any and explain to Máiréad/Siobhán
Uachtar na gréine / Sun cream
Cóta báistí / Raincoat

Rang 3/3rd Class
West Cork Secret,
€23 an páiste/ €23 per child

Bus ón scoil agus ar ais chuig na scoile/ They will be taking a bus from and back to the school
Bailigh na páistí ar 3.30 ag an scoil./Collect them at 3.30p.m. at the school, please
Ag teastáil:They will need the following:
Athrú éadaí iomlán (brógaí san áireamh)/A complete change of clothes, including a change of shoes
Mála mór dubh plaisticeach I gcóir na héadaí fliucha/ Black plastic bag for the wet clothes
Túaille/ Towel
Rudaí I gcóir cith/Things for a shower
Cóir pearsanta / Personal toiletries
Leigheas pearsanta más gá agus labhair le M. Gráinne/  Personal medication, if any and explain to M. Gráinne
Lón beag ( Beidh pizza ann I gcóir gach páiste níos déanaí)/A small pack lunch (they will be getting a pizza there later)

Rang 4 agus 5/4th and 5th Class
Mardyke Arena
€27 an páiste / €27 per child

Bus ón scoil agus ar ais chuig na scoile/ They will be taking a bus from and back to the school
Bailigh na páistí ar 4 i.n. ar scoil./ Please collect the children at 4 o' clock at the school
Éide scoile á chaitheamh acu/ They must wear their sports clothes
Ag teastáil: They will need the following:
Culaith snámha, hata, goggles/ Swimming togs, hat, goggles
Cóir pearsanta / Personal toiletries
Leigheas pearsanta más gá agus labhair le m. Eavan/Siobhán Ní Bh./  Personal medication, if any and explainto M. Eavan/M. Siobhán Ní Bh.
Lón I gcóir 2 sos/ Pack lunch for two breaks