Monday, 9 June 2014

Turasanna Scoile

Tá cead ag na páistí 2 rud beag  milis a bhreith leo ar an turas scoile amárach. Tá sé mínithe agam leo gan dul thar fóir leis na milseáin ach suas le 2 rud a thabhairt leo. Ní ghá gur milseáin ata i gceist ach briosca, bunóg, deoch. Pé rud a cheapann sibh a bheadh oiriúnach. Na seolaigí deochanna spraoi, guma cogainte nó pís-cnónna le bhur dtola.
Ta Rang 4 & 5 ag iarraidh rudaí a cheannach ag na hinneal milseáin ag an Mardyke. Níl aon fhadb ró-mhór agam leis sin ann féin ach ná bíodh níos mó ná €2 acu. Má tá na hinneal briste nó má chailleann siad a gcuid airgid ní bheidh aon leigheas againn ar an scéal mar sin ní dóigh liom go bhuil sé ró-chiallmhar a bheith ag braith orthu áfach.

The children may bring up to 2 small treats with them on their school tours tomorrow. I've been around and told them not to go over the top with the treats and to limit it to 2 small things for themselves, not for the class or anything like that! I'll leave the decision up to yourselves but a treat could be a biscuit, bun, scone, drink or whatever. Whatever you feel is appropriate. No chewing gum, fizzy drinks or peanuts please. 
5th class seem to be particularly taken with the idea of buying their treats at the vending machines in Mardyke. I have no major concerns about this but no child should bring more than €2. If the machines are broken or they lose their money we won't be able to help them out in any way so I don't think they should rely on the machines for treats.
Tá súil agam go mbeidh lá den scoth acu ar fad!
Sinéad