Monday, 25 August 2014

An scoil ag ath-oscailt agus roinnt athruithe / School re-opening and some changes

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá sé dochreidte le ceapadh go bhfuil na laethanta saoire thart! Fé mar is eol daoibh beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Déardaoin beag seo, an 28ú Lúnasa '14. Tá roinnt athruithe chun teacht i bhfeidhm i mbliana.
  • Táim féin ag tógaint sos gairme ar feadh bliana. Beidh Múinteoir Michelle ag feidhmiú mar Phríomhoide fad atáim as baile. Táim chun a bheith thar lear ach beimíd i dteangmháil go leanúnach. Guím gach rath uirthi don bhliain.
  • Beidh múinteoir nua á ceapadh amárach le tosnú i Rang 5 ar an Déardaoin (28.08.2014). Cuirfear an t-ainm chugaibh ar an gCéadaoin (27.08.'14) roimh oscailt na scoile ar an Déardaoin (28.08.2014).
  • Beidh Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin ag múineadh rang 2 & 3 a bhí ag Siobhán Ní Núnáin anuiridh. Beidh Múinteoir Áine Ní Fhíobhra ag Rang 1 go dtí go gceadaítear an múinteoir nua eile don scoil. Mar gach bliain go dtí seo táimid gafa leis an bpaineal agus ní féidir linn an múinteoir nua a cur isteach ann go dtí go bhfuil an painéal glanta.
  • Beidh traenáil iománaíochta ag tosnú go luath arís le hAntóin. Tosnóidh sé Dé hAoine an 5ú Meán Fómhair '14.
  • Beidh bille ag dul abhaile go luath i gcóir gach dalta le costaisí árachais, páipéarachas, rince, spóirt srl. Bíonn sé le híoc gach bliain do gach dalta.
Dear parents,
It is hard to imagine that the holidays are over! As you know the school will be re-opening this Thursday, the 28th August '14. There are a few changes being put in place this year.
  • I myself am taking a year's leave of absence. Múinteoir Michelle will be taking on the role as Principal while I am away. I will be abroad but we will be in close contact. I wish her the very best in her new role!
  • We will be taking on a new teacher tomorrow to start with 5th Class this Thursday (28.08.2014). We will let you know his/her name on Wednesday (27.08.'14) before school opens on Thursday (28.08.'14).
  • Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin will be teaching 2nd and 3rd Class that were Siobhán Ní Núnáin's 1st and 2nd Class last year. Múinteoir Áine Ní Fhíobhra will have 1st Class temporarily until the new teacher for the school will be sanctioned. As it has been for every year up to now, we are tied to the panel and we can't take on the new teacher until the panel is cleared.
  • Hurling training with Anthony will start again soon. It will start on Friday the 5th September '14. So Senior Infants to 6th class should wear P.E. clothes that day.
  • There will be a bill going home soon for every pupil including costs for insurance, stationery, dancing,sport etc. It has to be paid every year for each pupil in each class. This is separate to the book bill.