Wednesday, 27 August 2014

Múinteoir nua sa scoil!

A thuismitheoirí,  a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir ullamh don lá mór amárach (28/08/'14)! Codladh amháin eile! Fé mar a lúaigh mé an lá faoi dheireadh bhí na hagallaim har siúl tráthnóna inné agus tá múinteoir amháin ceaptha chun post Múinteoir Michelle a líonadh. Múinteoir Aodán ó Mátharbhuí a bheidh linn don bhliain agus a bheidh mar mhúinteoir  ag Rang 5. Guím gach rath air don bhliain.


**NB Litir tábhachtach faoi aileargéanna ar an suíomh um thráthnóna agus cóip crua dhe ag dul abhaile amárach 28/08/'14 le rang na Naíonáin Shóisearacha (amháin) le síniú agus cur ar ais ar scoil ar an Aoine an 29u Lunasa 2014.


Naíonáin Shóisearacha**–Múinteoir Ciara

Naíonáin Shinsearacha –Múinteoir Alma

Rang 1 – Múinteoir Áine (go sealadach)

Rang 2 & 3 (Máiréad) –Múinteoir Róisín

Rang 2 & 3 (Siobhán Ní Bh) –Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin

Rang 4 –Múnteoir Siobhán Ní Núnáin

Rang 5 –Múinteoir Aodán

Rang 6 –Múinteoir Eavan


Dear parents,

I hope you are all ready for the big day tomorrow (28/08/'14)! One more sleep! As I mentioned  in my last post we held the interviews for the position created by Michelle's new role  as administrative principal. Múinteoir Aodán ó Mátharbhuí will be joining our team in gaelscoil Chionn  tSáile for the year and will be teaching Rang 5. I congratulate him and wish him the very best for the year!


**NB Very important letter on the site this evening about peanut/nut/seed allegries and hard copy going home tomorrow with the Junior Infants (only) for parents to sign and return to school on Friday 29th August 2014.


Junior Infants** –Múinteoir Ciara

Senior Infants –Múinteoir Alma

Rang 1 – Múinteoir Áine (go sealadach)

Rang 2 & 3 (Máiréad) –Múinteoir Róisín

Rang 2 & 3 (Siobhán Ní Bh) –Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin

Rang 4 –Múnteoir Siobhán Ní Núnáin

Rang 5 –Múinteoir Aodán

Rang 6 –Múinteoir Eavan