Monday, 22 September 2014

Ag Baint an Fhómhair 2014 / Harvest 2014

Grianghraif / Photos
D'éirigh le páistí Ghaelscoil Chionn tSáile a lán glasraí a fhás arís i mbliana i ngairdín na scoile.

D'fhásamar a lán glasraí cosúil le prátaí, oinniúin, piseanna agus a lán cairéid.

Rinne páistí sna hárd ranganna anraith agus go leor builíní d'aráin sóide a bhí blasta agus folláin.

Táimíd ar bís faoin múirín a tháirgtear i rith na bliana chomh maith. Beimíd ag úsáid an múirín sin sa ghairdín san Earrach.

A bhuíochas cuid mhór do Mháire a thugann aire den ghairdín.

Féach ar na ghrianghrafanna atá mar fhianaise den dea-obair!


The students once again succeeded in growing many vegetables this year in the school garden.

We grew many vegetables such as potatoes, onions, peas and carrots.

The senior classes made a very tasty, healthy soup and many loaves of soda bread.

We are also delighted to see that our compost bin has indeed produced compost!

We will use the compost in our garden in the Spring.

A big thank you to Máire who has been a trojan, maintaining the garden and compost.

Have a look at some of the photos of the wonderful work.