Friday, 26 September 2014

Coláiste Daibhead - Oideachas tré Ghaeilge / Education through Irish

Is é an dáta don ócáid seo ná an 7ú lá de mhí Dheireadh Fómair 2014
The date for this event is the 7th of October 2014.