Thursday, 11 September 2014

Fillteáin SALF
Ranganna 1- 5:

Tá cead ag na páistí i ranganna a 1-5 rud amháin atá speisialta a thabhairt isteach amárach, an Aoine, 12/09/14. Aon rud, cosúil le teidí/ buataisí peile/ ghrianghraf srl. Beidh siad ag taispeaint an rud seo leis an rang agus ag míniú leis an rang cad ina thaobh a bhfuil an rud seo speisialta. Ansin tógfaimíd ghrianghraf don fhillteán SALF. 
Ní theastaíonn uainn go mbeadh aon rud ag dul abhaile briste. Ná seol isteach aon rud ró-luachmhar nó aon rud atá sobhriste le bhur dtola agus abair le do pháiste aire mhaith a thabhairt den rud speisialta i rith an lae le bhur dtola. 

Míle buíochas. 

First- Fifth Class:
Pupils in 1st- 5th class have permission to bring in a special item to school, this Friday, 12/09/14. This item could be a teddy/ football boot/ photo/ anything that holds sentimental value or that describes their personality. They will be invited to speak to their class about the item and to then take a photo with their item for their SALF folder. 
We do not want any item going home broken. Please do not send in anything that is too valuable or fragile and please remind your child to take care of it throughout the day. 

Míle buíochas.