Wednesday, 3 September 2014

Fóin Póca á bhailiú / Mobile phones being collected

Tá bosca mór fón póca bailithe againn sa scoil. Ta seachtain amháin fágtha againn chun an bhosca seo a líonadh go barr! Beimíd ag fáil i-pads mar bhronntanas ó Autism Action dár obair chrua ag bailiú.
There is a large box of mobile phones collected in the school. There is just one week left to fill this box to the top! Fingers crossed we will reach the quota and will be getting i-pads as presents from Autism Action for all our hard work in collecting them.


Go raibh maith agaibh,
Michelle Ní Riagáin