Thursday, 18 September 2014

Páirceáil / Parking

Tá an t-ádh dearg linn anois spás mór a bheith againn le haghaidh gluaisteáin lasmuigh. Níl aon mhaitheas sa spás mura núsáidtear i gceart é. Tá scéim Ro-Ro faoi bhun againn agus tá sé fíor thábhachtach go dtacaíonn gach duine leis. Tomáin aníos , scaoil do pháiste amach agus tomáin ar aghaidh go sábháilte. Tóg nóta, níl aon pháircáil do thuismitheoirí ag geataí na scoile. Tá cúpla spás trasna ó gluaisteáin  na múinteoirí dóibh siúd go bhfuil orthu teacht isteach chun bualadh le múinteoir nó le Hilda san Oifig.


We are very lucky to now have a large parking area outside the school. However, there is no use in having the space if we don't utilise it properly. We have the Ro-Ro scheme in place and it is imperative that everyone complies with this. Drive up, let your child out and continue on slowly. Take note, parents may not park at the school gates. There are a couple of parking spaces available opposite the teachers parking area for parents who have to come in to the school to meet teachers or to meet Hilda in the office.