Wednesday, 3 September 2014

Spelling Bee

Bhí Holly Ní Dhoinnleibhe, Rang 6, i gComórtas an Spelling Bee ar son na scoile an bhliain seo chaite. D'éirigh go hiontach léi agus bhíomar ana bhródúil aisti.
Tá clár teilifíse bunaithe ar an gcomórtas ar siúl an Domhnach bheag seo, an 7ú Méan Fómhair 2014 ag a 6.30 i.n. Féachaigí ar chun níos mó eolais a fháil ar an gcomórtas mar b'fhéidir gur do pháiste a bheidh ag glacadh páirt lá éigin!
Beimid ag coimeád súil amach duit, Holly.
Holly Ní Dhoinnléibhe in 6th Class was representing the school in the Spelling Bee Competition last year. She got on really well and we were very proud of her. There will be a television programme based on the competition this Sunday, 7th September 2014 at 6.30 p.m. Have a look at it to find out more about the competition as your child may be competing one day!
We will be keeping an eye out for you, Holly.

Go raibh maith agaibh,
Michelle Ní Riagáin