Monday, 15 September 2014

Tuismitheoirí Cailíní Rang 5 agus 6 / Parents of 5th and 5th Class girls

Beidh ceacht ag cailíní Rang 5 agus Rang 6 maidin Dé hAoine 19ú Meán Fomhair 2014, ar a naoi a chlog, bunaithe ar fás agus forbairt agus na athruithe a thagann ar choirp chailíní ag an aois seo. Beidh sé curtha i gcuimhne dóibh gur féidir leo teacht chuig Múinteoir Eavan nó Múinteoir Michelle más gá ina leith agus beidh soláthairtí ar fáil i leithrisí na gcailíní.

On Friday the 19th September 2014 at 9am, Fifth and Sixth class girls will have a special class on growth and development and the changes that happen to girls bodies at around their age. They will be reminded that they can come to Múinteoir Eavan or Múinteoir Michelle should the need arise and also that supplies will be available to them in the girls bathrooms.