Thursday, 18 September 2014

Tuismitheoirí Rang a 6 / Parents of 6th Class


Táimid ag tnúth go mór leis an gCóineartú ach ag an am gcéanna cialaíonn sé teacht chun deiridh rang a 6 sa scoil. Beidh spás ana speisialta ag an rang san i gcroí Gaelscoil Chionn tSáile i gconaí. Thóg sibh rogha cróga iontach, tús a chur le óideachas trí mhean na Gaeilge i gCionn tSáile.

Tuigim gur rud mhór é an bogadh ó Bhunscoil go Meán Scoil. Sa téarma deireanach táim ag súil le Oíche eolais a chur ar fáil do thuismitheoirí ar conas is féidir leo cabhrú lena bpáistí le linn an stad seo. Beidh Workshop a chur ar fáil dos na páistí leis ( Le tarlú sa téarma deiridh).

Tá sé nach mór 7 mbliana ó shin anois go raibh tuismitheoiri na ranga san crosta liom toisc go nduirt mé lena pbáistí go mbeidís ag dul go Ciarraí ar thuras thar oíche lá éigin. Tá an tam san nach mór tagtha !!!! Beidh pleanáil á dhéanamh againn ar an dturas tar éis na Nollag.

 
We are very much looking forward to our very first Confirmation. However, it marks the beginning of the end for our sixth class in the Gaelscoil. They will always have a special place in this School. You took a courageous decision to educate your children as Gaeilge and what a fantastic decision that was.

I understand the transition from primary to  secondary school is a daunting one. I am working on making this transition a little easier by having an information evening for the parents on the topic. You will get tips on how you can support your child during this transition. There will be a workshop organised for the children also ( all to take place in the final term).

It is now almost 7 years ago since you  were cross with me for telling your children that one day they would be going on an overnight journey to Kerry. The time has nearly come!!! We will begin to plan for this trip to the Gaeltacht after Christmas.

 

 

 

 

 


 


--

Gaelscoil Chionn tSáile
An Ceapach
Cionn tSáile
Co. Chorcaí
Oifig: 021-477-3731