Friday, 26 September 2014

Tuismitheoirí Ranganna 2/3 / Parent of 2nd/3rd Class Pupils


Beidh léitheoireacht bheirte ag tosnú i rang do pháiste ar an Mháirt seo chughainn an 30ú M.F. ar feag leath huair a chloigh.Tá faofú ós na Gárdaí déanta ar naoinúr tuismitheoir agus táid anois ullamh chun teacht isteach agus cabhrú linn. Tá an- áthas orainn go bhfuil é seo chun tosnú! Mar is gnáth má tá aon cheist agat téir chuigh múinteoir ranga do pháiste agus beidh siad lán sásta cainte leat. 

Shared Reading will commence in your child's class next Tuesday the 30th of September 2014 and every Tuesday there after for a 30 minute period. Nine parents have been Garda Vetted and are ready to commence. We are delighted this scheme is going ahead and are grateful to those that are giving up their free time to do so. If you have any questions about the scheme please speak with your child's class teacher who will be more than willing to speak with you.