Thursday, 18 September 2014

Tuismitheoirí Ranganna 5 & 6 / Parents of 5th and 6th Class Students


Tá an Phobal Scoil tar éis cuireadh a thabhairt do leanaí ranganna 5 & 6 chun dul chuigh na scoile ar an 6ú D.F. 2014 óna 11.00- 1.00 agus cúpla rang samplach as Gaeilge a thriailt.Tá suim ag an bPobal scoil ranganna a chur ar fáil as Gaeilge ach braitheann sé ar éileamh. Ní chiallaíonn sé go mbeidh sraith Gaelainne ar fáil ann don scoilbhliain 2015/2016.

Beimíd ag siúl ann agus thar nais.

 
Tá Oíche oscailte acu do thuismitheoirí ar an 7ú D.F. 2014

The Kinsale Community School have invited 5th and 6th Class to visit the school on the 6th October 2014 from 11.00 a.m.  to 1.00 p.m. to sit in on a few sample lessons taught through the medium of Irish. The Community School is interested in providing classes in Irish but it depends on demand.It doesn't mean that there will automatically be an Irish stream available there for the 2015/2016 school year.

We will be walking there and back.

They will have an open night for parents on the 7th October 2014

 

 

 

 

Cionn tSáile
Co. Chorcaí
Oifig: 021-477-3731