Thursday, 18 September 2014

Turas scoile Rang 5 agus 6

Dea-scéal do Rang 5 agus Rang 6! Fuaireamar an t-airgead thar nais ón turas scoile go dtí an Mardyke (mar is eol daoibh, ní raibh an turas sásúil i Mí an Mheitheamh seo caite). Tá sé i gceist againn an t-airgead sin a chaitheamh ar ar turas eile go dtí an West Cork Secret chun seans eile a thabhairt do pháistí Rang 5 agus 6 taitneamh a bhaint as turas scoile. Beidh costas E3.70 do gach páiste don bhus le bhur dtola. Beimid ag fágaint na scoile ag 8.45rn ar an Déardaoin 25ú Meán Fómhair 2014. Déan cinnte go bhfuil do pháiste ar scoil go luath an maidin sin (ag 8.30rn más féidir). Beimid thar n-ais ag an scoil timpeall a 3 a chlog. Ní bheidh éide scoile ag teastáil ar an lá, tá cead ag na paistí sean éadaí spóirt nó 'wetsuit' a chaitheamh le sean bróga reatha. Beidh éadaí bhreise tirim ag teastáil uathu sna malaí chomh maith. Beidh lón ar fáil dúinn ann, mar sin ní gá dóibh ach rud éigin le n-ithe don sos a thógáil leo.

Good news for Fifth and Sixth Class! We have had the money from our school trip to the Mardyke reimbursed (as you know our trip there last June was unsatisfactory). We would like to use the money to go on another trip to the West Cork Secret, to give Fifth and Sixth class the opportunity of a more enjoyable school trip. There will be a cost of E3.70 per child for the bus please. The bus will be leaving the school at 8.45am on Thursday 25th September 2014. Please make sure your child is in school early that morning (8.30am if possible). We will be back at school at approximately 3.00pm that afternoon. The children don't need to wear their school uniform on the day, they should wear an old tracksuit and old runners or a wetsuit. They will also need a dry set of clothes in their bag to change into afterwards. Lunch will be provided for us, so they need only bring something to eat for morning breaktime. 

Go raibh míle maith agaibh!