Friday, 17 October 2014

Míoltóga Ghruaige / Head Lice

A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé inniu (17.10.2014) go bhfuil cás míoltóga ghruaige sa scoil (Rang 6) agus dhá chás eile le déanaí i rang rang 4 agus rang 1. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.

Dear parents,
I have been informed today (17.10.2014) of  a case of head lice in the school today - 6th Class and also cases in 1st and 4th class recently. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.