Monday, 20 October 2014

Oíche Shamhna!/ Haloween

EmojiEmojiEmojiEmoji

A thuismitheoirí!
Tá briseadh mean téarma ag druidim chugainn go tapaidh agus beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn. Tá sé de nós againn sa scoil cead a thabhairt dos na páistí teacht ar scoil ina n-éadaí oíche shamhna ar an Aoine agus beidh am spraoi acu i rith an lae san chomh maith. I mbliana táim ag iarraidh ar na páistí a thagann ar scoil gléasta suas €2 a bhreith leo. Beidh an tairgead á bhailíodh á chaitheamh ar scéim leabhair a dheighleáileann le toipicí mothalacha. Tá stór bheag againn faoi láthair agus tá tuismitheoirí ana bhuíoch astu in am a gháthar. Táid bunaithe ar téamaí cosúil le páistí faoi bhrú, le scarúint tuismitheoirí, bás sa chlann srl. Mura bhfuil siad feiscithe agat tá an t-adh leat ach táid anseo má tharlaíonn droch heachtra i do shaol/saol do pháiste. Éinne a thagann ar scoil gléasta suas cuirfear a n-ainm i gcrannchur le haghaidh na puimcíní móra maisithe atá lasmuigh d'oifig Hilde!  Críochnóidh na páistí ag na gnáthamanna 1.30 agus 2.30 ar an Aoine seo (24-10-2013). Ní bheidh leath lá ann toisc gur saoire leath-théarma é seo agus ní deireadh-théarma ar nós um Nollaig, um Cháisc agus laethanta saoire an tSamhraidh.

Dear parents!
The mid term break is fast approaching and the school will be closed next week. As with every year we will let the children come to school on the last day in their Halloween costumes and they will have some fun that day in school as well. I'm asking the children that dress up to bring in €2.  Every child that arrives dressed up will get a raffle ticket for a chance to win one of the large carved pumkins that are on display in the school. The children will finish at the normal time of 1.30 and 2.30 on Friday 24th Oct 2013.
The money collected will be spent on a book scheme that deals with sensitive topics. We have a small stock of these books at the moment the parents are very grateful for them during a time of trouble. The books are based on a variety of themes like children under stress, parental separation, death in the family etc. These books are here for you to borrow if you need them. 

Michelle Ní Riagáin