Wednesday, 1 October 2014

Sciath na Scol

Rang a 5 agus Rang a 6:

Cluiche amárach 02/10/14 ag a 12.30 i bpáirc CLG Chionn tSáile.
Táimíd ag fagaint na scoile ag a 11.45, ag siúl ann.
Beimíd ar ais ar scoil ag a 2.20, ag siúl ann.
Bí cinnte go bhfuil cosaint fiacla ag do pháiste.

Match tomorrow, 02/10/14 at 12.30 at Kinsale GAA pitch.
We are leaving school at 11.45, walking to the pitch.
We will be back at school at 2.20, having walked back.
Please ensure your child brings their gum shield.

Múinteoirí Siobhán agus Aodán.