Monday, 20 October 2014

Seachtain na Frith-Bhulaíochta / Anti-Bullying WeekAn tseachtain seo ( 20-24 Deireadh Fómhair 2014) tá Seachtain na Frithbhulaíochta againn sa Ghaelscoil. Tá an-obair / taighde déanta ag an fhoireann le cúpla mí anuas ar pholasaí ina leith a chur le chéile. Tá sé anois ar shuíomh idirlíone na scoile agus faofaithe ag an mBord Bainistíochta. Léigh tríd an pholasaí agus plé sa bhaile é le do pháiste. Tá Córas Dea hIompair / cártaí bána srl leis againn sa scoil agus beidh sé ag rith taobh leis an bpolaisí Frith Bhulaíochta. Beidh ranganna / obair bhaile bunaithe ar bhulaíocht ag do pháiste an tseachtain seo. Beidh gach pháiste sa scoil ag fáil budaí agus beidh ciorcal cairde a thosnú againn sa chlós. Ciorcal é seo inar sheasann páistí nach bhfuil ag imirt l'éinne agus nuair a fheiceann a chairde iad téann siad chucu chun imirt / labhairt leo.

This week (20-24 October 2014) is Ant-Bullying Week in the Gaelscoil. The staff have done great work / research over the last few months on putting this anti-bullying policy together. It is now on the school website and ratified by our Board of Management.Please read through the policy and discuss it at home with your child. Our Policy of Good Behaviour  (white cards system) in the school and it will be running alongside the new Anti-Bullying policy. Your child will have classes / homework based on the topic of bullying this week. Every child in the school will be getting a buddy and we will be starting a friendship circle in the yard. This is a circle in which children stand if they have no one to play with and when their friends see them in the circle they go to play / talk to them.

Michelle Ní Riagáin