Monday, 13 October 2014

Seachtain na Matamaitice 2014/ Maths Week 2014


Tá an scoil ag glacadh páirt i Seachtain na Matamaitice na hÉireann 2014!

Beimíd ag déanamh gníomhaíochtaí éagsula gach lá an tseachtain seo chun suim sa mhata a spreagadh i ngach páiste.
Beidh ranganna áirithe ag déanamh tóir mata timpeall clós na scoile.
Beidh ranganna eile ag imirt cluichí ar líne, ag úsáid fearas mata go gníomhach agus ag déanamh meastacháin, ag tomhas agus ag imscrúdú.

Tá áiseanna ar fail ar an suíomh idirlíon do thuismitheoirí chomh maith.The school is participating in Maths Week 2014!

Pupils will participate in extra mathematical activities all week.

Some classes will do a maths trails around the schoolyard.
Others will play interactive games on school laptops and use concrete materials to predict, measure, count and investigate. We always integrate active learning into our maths classes, but we will do so even more this week!

There are resources available online for parents and can be found at the following address