Thursday, 2 October 2014

Tuismitheoirí Ranganna 2/3 / Parents of 2nd & 3rd Class Pupils


A Thuismitheoirí, a chairde,

Ag féachaint ar uimhireacha don scoil bhliain 2015/2016 tá cine tógtha ag an mBord Bainistíochta go mbeidh ranganna 2 agus 3 ag teacht le chéile. Sé sin go mbeidh sraith amháin do ranganna a trí agus ceathair againn. Gan amhras is ar an teolas atá againn faoi láthair a bhraitheann sé seo agus lé cúnamh Dé ní thiocfaidh athrú ar an scéal. 

Looking at our figures for the 2015/2016 school year the Board of Management have taken the decision to join the currently split 2nd and 3rd classes. We are hoping to have one third and one fourth class next year. These plans are based on our current knowledge of figures and, therefore , could change.