Monday, 17 November 2014

Feis Maitiú 2015

A chairde,

Má tá suim ag aon cailín nó buachaill páirt a glacadh i bhéarslabhairt i bhFeis Maitiú 2015, beidh an t-airgead á bhailiú amárach, Dé Máirt 18/11/14 agus Dé Céadaoin 19/11/14. Ciallaíonn bhéarslabhairt ná labhairt na filíochta. Cosnóidh sé 16 euro an pháiste chun chuir isteach air. Cosnóidh sé 18 euro do aon páiste a rugadh sa bhliain 2003/2004. Ullmhóidh múinteoir Ciara na dánta leis na páistí ach beidh ar na tuismitheoirí iad a thabhairt ann ar an lá mar beidh sé ar siúl i rith am scoile. Ní glacfaidh an scoil le aon airgead nó iontráil a tagann isteach tar éis an Chéadaoin (19/11/14). Beidh oraibh dul i dteagmháil le Feis Maitiú sibh fhéin. Glacann siad le iontráil déanach uaireanta ar feadh tréimshe beag tar éis an spriocdáta ach bíonn an costas dúbailte.

Níl aon brú ar aon páiste chur isteach ar an gcomórtas seo in aon chor. 

Tá a thuilleadh eolas ar fáil ar an suíomh www.feismaitiu.ie. Nó is féidir leat eolas a fháil ón na huimhireacha seo 021-4273347 / 021-4272631. 
A chairde,

If any girl or boy wishes to take part in poetry reciting (in Irish) in Feis Maitiú 2104/2015, the entrance fees are being collected tomorrow, Tuesday 18/11/14 and Wednesday 19/11/14. Entrance fee is 16 euro per child. If your child is born in 2003/2004 then the entrance fee is 18 euro. Múinteoir Ciara will prepare the children in school but parents will have to bring them to Feis Maitiú on the day as it is often on during school hours. The school will not accept ANY late entries. Parents must then contact Feis Maitiú themselves. Sometimes they accept late entries for a period after the closing date but at double the fee. 

There is no pressure for any child to enter in this competition. 

More information can be gotten from the website www.feismaitiu.ie or by calling the numbers 021-4273347 / 021-4272631.

 Múinteoir Ciara