Monday, 10 November 2014

Físeán Sciath na Scol

Tá físeán ar fáil den chluiche cheannais 05/11/14, ar phraghas €20. Má tá fonn ort é a ordú, tá Sinéad Uí Nualláin i gceannas air. Tá sé ráite anois nach féidir linn cóipeanna aonaracha a ordú. Is féidir libh clúdach litreach le d'ainm agus leis an airgead a thabhairt chuig Hilda roimh an Aoine 14/11/14 agus gheobhaidh Sinéad Uí Nualláin do chóip duit. 


There is a video of the football final 05/11/14 available to buy for €20. 
It has come to light that individual orders cannot be placed.
Sinéad Nolan is happy to manage our order. If you wish to purchase a copy, 
hand in the money along with your name on an envelope to Hilda before Friday 14/11/14 and she 
will pass it on to Sinéad Nolan. Sinéad will place the order and distribute the DVDs once they arrive.