Wednesday, 12 November 2014

Míoltóga Gruaige / Head lice

A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé inniu (12.11.2014) go bhfuil cás míoltóga ghruaige sa scoil (Naíonáin Shínsearacha) Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.

Dear parents,
I have been informed today (12.11.2014) of  a case of head lice in the school today (Senior Infants) Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.