Thursday, 13 November 2014

Múinteoirí na Scoile

A Thuismitheoirí , a chairde,

Nóta tapaidh chun a mhíniú daoibh faoi na múinteoirí breise atá againn sa scoil I mbliana. Táimid ana shásta go bhfuil foireann iomlán againn anois. Beidh na múinteoirí thíos ag tógaint páistí amach as na ranganna ag oibriú leo siúd go bhfuil breis tacaíocht ag teastáil uatha leis beidh siad sna rangann I mbun Múineadh Fóirne . Beidh siad ag díriú isteach ar an uimhireacht agus ar litearthacht ag oibriú le grúpaí bheaga mar aon leis an mhúinteoir ranga. Is deis iontach é seo do pháistí na scoile.

Acmhainn : Múinteoir Máiréad & Múinteoir Jeremiah atá roinnte leis an mbunscoil i Minane Bridge

Tacaíocht Foghlama / Learning Support : Múinteoir Áine & Múinteoir Maria atá roinnte le Bun Scoil an Chóbh ( Summer Cove)From this week on we will have an extra part time teacher helping us out. We are delighted to now have a complete staff. Our support staff are as follows:

Resource : Múinteoir Máiréad (full time) & Múinteoir Jeremiah on a part time basis who is based in Minane BridgeN.S.

Learning Support : Múinteoir Áine( full time) & Múinteoir Maria on a part time basis who is based in Summercove N.S.

These teacher help those children that benefit from extra support both in class and in the resource rooms . Now that we have been allocated extra hours our support staff are timetabled to go into classrooms and to team teach. The support staff will work with the class teachers in teaching numeracy and literacy skills in smaller groups.This is a fantastic opportunity that will be of benefit to all our pupils.