Friday, 28 November 2014

Seirbhís na Nollag/ Carol Service

Beidh Seirbhís & Scéal na Nollag á chur ar siúl ag páistí na scoile ar an nDéardaoin an 11ú Nollag ag a 6. Beidh ar gach pháiste a bheith sa tSéipéal ag a 5.30 ar an oíche. Beidh cleachtadh againn cúpla maidin roimh ré mar sin beidh ort do pháiste a thabhairt  chuigh an tSéipéil he haghaidh a 9 a chlog ar na laethanta san agus beimíd ag siúl that nais aníos ar scoil. Beidh níos mó eolais ina leith á fháilt agaibh an Luan seo chughainn 1/11/2014.

We are having a Carol Service & Nativity Drama in the our local Church on Thursday the 11th December at 6p.m. Every child has to be at the church at 5.30p.m. on the night. We will rehearse a couple of mornings beforehand. On those days will have to drop your child to the church for 9 a.m. afterwards we will walk back up to the school. You will receive further information about rehearsal dates on Monday 1/11/2014.