Thursday, 6 November 2014

Suirbhé / Survey


A Thuismitheoirí, a chairde,

Le tamall anuas táimid i mbun Féinmheastóireacht sa scoile. Bhíomar ag díriú isteach ar an nGaeilge labhartha i gclós na scoile. Déanadh breathnú/ éisteacht leis na bpáistí i mbun imirt sa chlós agus ansan thánaigh gach múinteoir suas ar sheifteanna chun feabhas a chur ar an teanga  a bhí in úsáid ag a bpáistí le linn an tam a chaitheann siad sa chlós. Chun cur lenár eolais tá suirbhé curtha le chéile againn do thuismitheoirí agus do pháistí na scoile( rang a hAon aníos). Cabhróidh an teolas seo linn go mór is sinn ag cur plean feabhais le chéile. Beidh na páistí ag líonadh isteach a suirbhé le linn am scoile agus beidh Suirbhé na dTuistí ar fáil ar líne ag an nasc thíos go dtí a 12pm ar an Domhnach bheag seo, 09/11/2014.  Líon isteach ceann do gach pháiste atá agat ag freastal ar an scoil. Míle buíochas libh as an tam a thógaint amach chun é seo a léamh agus an suirbhé a líonadh.

I mbliana beimíd ag leanúint ar aghaidh ag cur snas ar an nGaeilge i gclós na scoile agus leis tá sé mar phlean againn díriú isteach ar Mhata Meabhrach le linn ár Féin Mheastóireacht Uimhireacht i 2015. Beidh an teolas faoi seo á sheoladh amach againn chughaibh de réir is atáimid ag dul tríd.

Mo bhuíochas le múinteoirí na scoile atá ag obair go dian i gconaí ar son bhur bpáistí agus ar son feabhsú agus forbairt Ghaelscoil Chionn tSáile.Dear parents,

We have been busy recently working on our School Self- Evaluation Plan. Last year a decision was taken to focus on the quality of spoken Irish in the school yard. The children were observed in the yard and a record was kept of the level of grammar / language each class had. As a group we analysed these findings and put  an improvement  plan in place for each class based on their particular difficulties. We now want your and your child's / children's input to help us on the next step of this improvement plan. We have put together a survey for parents and another for pupils (1st Class upwards). The children will be filling in their survey during school time and the parents survey is on the link below , it will be live until 12pm this Sunday 09/11/2014. Please complete a separate one  for each child that you have attending the school. Many thanks to you all for taking the time to read this and to complete the survey.

This year we will continue to improve upon the level of Irish spoken in the school yard. Following on from this, we are planning to focus on 'Mata Meabhrach' / Mental Maths as part of our School Self- Evaluation in 2015. 


A big thank you to the teachers of this school that work tirelessly for your children and towards the improvement and development of Gaelscoil Chionn tSáile.


Is mise le meas,

Michelle Ni Riagáin