Monday, 15 December 2014

Ag tacú le Chomhlucht an Naomh Uinsinn de Pól / Supporting St. Vincent de Paul

Tá an scoil ag tacú le Chomhlacht an Naomh Uinsinn de Pól i mbliana arís. Tá Ciseán Nollag á cur le chéile do dhaoine áitiúla.

Táimid chun bailiúchán gnáth-bhianna a dhéanamh nach lobhtar go héasca, mar shampla tae, pasta, rís, pónairí, earraí stáin (torthaí - brioscaí, milseáin, rudaí deasa chomh maith!). Mar sin, seol isteach aon bhianna oiriúnacha le do pháiste, má tá fonn ort é seo a dhéanamh.
Baileoidh Cumann Naomh Uinsinn de Pól iad ansan ar an 19ú Nollag 2014.
The school will be supporting the Society of St. Vincent de Paul again this year. We are going to put a Christmas box together for local people.
We will make a collection of staple, non-perishable foods for example cereals, pasta, rice, beans, tinned goods - biscuits, sweets, nice things too!. So, if you wish to partake in this, send in any suitable foods with your children.
The St. Vincent de Paul Society will collect them on the 19th December 2014.