Tuesday, 2 December 2014

Athrú ar dátaí le cleachtadh ag an tséipéal / Change of practice dates at the church

Tá an oifig an pharóiste faoi bhrú ó thaobh scoileanna éagsúla ag úsáid an séipéal agus de bharr seo tá orainn srian a chur ar ár gcleachtadh. Seo go díreach na hamanta a bheidh oraibh na páistí a thabhairt chun an tséipéal ag a 9 a.m.

Céadaoin 3ú: Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1
Déardaoin 4ú: Naíonáin Bheaga
Céadaoin 10ú: Naíonáin Mhóra, Rang 1
Déardaoin 11ú: Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang 1

Beidh na múinteoirí ag tabhairt síob anuas chuig an séipéal dóibh siúd a thagann ar scoil ar an bhus.

The parish office is under pressure with various schools needing rehearsal time in the church and because of this we must reduce our practices. Following are the exact times that you will have to bring the children to the church at 9 a.m.:

Wednesday 3rd: Junior Infants, Senior Infants, First Class
Thursday 4th: Junior Infants
Wednesday 10th: Senior Infants, First Class
Thursday 11th: Junior Infants, Senior Infants and First Class

The remaining classes, 2nd - 6th will walk to and from the church for their rehearsals.