Tuesday, 2 December 2014

Christmas Annuals

Tá na Folens 'Christmas Annuals' san oifig anois!!
Is iad atá againne ná:
Naí Shóisearacha agus Naíonáin Shínsearacha: 'Súgradh' agus peann luaidhe saor in aisce
Rang 1 & 2: 'Spraoi' agus peann luaidhe saor in aisce
Rang 3 & 4: 'Siamsa' agud peann saor in aisce
Rang 5 & 6: 'Sonas' agus peann saor in aisce
€4 an ceann
Tágaigí istaech an t-airgead má tá fonn ort iad a cheannach - díreach cosúil le siopa!

The Folens 'Christmas Annuals' have arrived to the office!
The following are available:
Junior and Senior Infants: 'Súgradh' and a free pencil
1st and 2nd Class: 'Spraoi' and a free pencil
3rd and 4th Class: 'Siamsa' and a free penn
5th and 6th Class: 'Sonas' and a free pen
€4 each
Please bring in the money if you wish to buy them - just like a shop!