Tuesday, 2 December 2014

Grúpa Ceoil / Musical group

A thuismitheoirí, a chairde,
Táimid ag tabhairt deis do dhaltaí na scoile a n-uirlisí a thabhairt isteach leo ar an nDéardaoin an 4ú Nollag 2014 agus an port seo a sheinm dúinn. Beidh deis acu siúd atá in ann é a sheinm go leibhéal ard seinm i ngrúpa ceoil sa tséipéal ag ár seirbhís.
Mar sin bí ag cleachtadh!
Dear parents,
We are giving students of the school the opportunity to bring in their musical instruments this Thursday 4th December 2014 and to play this tune for us. Those that are able to play it to a high standard will have the opportunity to play in a group in the church at our service.

Click Here for the music sheet