Monday, 15 December 2014

Leath lá / Half day

Leath lá / Half day

A thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn ar an Aoine bheag seo(19/12/2014). Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15. Tá ar an bhus scoile ag fágaint ag a 11.45.  Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead cluichí ríomhairí / DSI's a thógaint isteach ná aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi ar scoil.

Dear parents,
There will be a half day on Friday (19/12/2014). The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish at 12.15.The school bus needs to leave at 11.45. Every class will have a party on the day. The children will have permission to bring some sweets and games in to school. Computer games / DSI's or any expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken! Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.