Thursday, 18 December 2014

Páirceáil / Carr chlós - Parking / Car park

A Thuismitheiri, a chairde,

Dea-séal daoibh, tá an dul chun cinn déanta againn maidir leis an trácht / páirceáil lasmuigh don scoil. Beidh obair ag tosnú ar an Drop-Off zone go luath i mí Eanáir. Beidh bhúr gcomhoibriú ag teastáil uainn le linn an stáid seo. Gach rud ag dul go maith táimid ag súil go mbeidh tarmac á chur ar an zone i rith an bhriseadh Meán- Téarma i mí Feabhra 2015.

Tá dul chun cinn déanta leis maidir leis an gcosán a leathnú. Táimid ag déileáil le cúrsaí dlí ina leith faoí láthair. Tá próiséas ceart le leanúint agus táimid ag bogadh ar aghaidh ar an bpróiséas seo. 

Ní bheadh an obair seo ag dul ar aghaidh gan bhúr dtacaíocht leanúnach. Tá €10,000 bailithe ag coiste na dtuismitheoirí go dtí seo. A leithéad d'aocht! Mo bhuíochas le Cathaoirleach agus baill an ciste na dtuismitheoirí, na reps ranga agus libhse tuismitheoirí na scoile a bhíonn ag tacú linn i gconaí.

Tá sé go hiontach dea-scéal a scaipeadh ag an tam seo don bhliain! Go phearsanta tá súil agam go mbeidh Nollaig álainn agaibh go léir ague mo bhuíochas ó chroí libh as bhúr dtacaíocht i mbliana. Le cúnamh Dé beidh 2015 mar bhliain iontach eile do Ghaelscoil Chionn tSáile. 

Dear parents,
Good news for you. We have made great progress with the traffic/parking issue. Work will start on the Drop-Off zone early in January. We will need your cooperation during this construction stage. All going well, we are hoping to put tarmac on the zone during the mid-term break in February.

There is also progress to report in regards to the widening of the footpath. We are following a legal and statutory process and final negotiations are now being worked upon.

This work won't be going ahead without your continuing support. The Parents Association have gathered €10,000 up to now. What an achievement! My thanks to the chairperson and treasurer ot the Parents Association, the class reps and to you, the parents of the school, who are always supporting us.

It is great to be spreading good news at this time of year. Personally, hope you will all have a wonderful Christmas and my heartfelt thanks to you for your support this term. I hope that 2015 will be another fantastic year for Gaelscoil Chionn tSáile.

Michelle