Tuesday, 9 December 2014

Seribhís na Nollag / Christmas Service

Tá rang na Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 le bheith sa Séipéal le haghaidh a 9am amárach (10/12/2014). Beidh bus á eagrú againn chun na páistí san a thabhairt thar nais ar scoil agus dos na ranganna eile go léir de bharr an droch haimsir.

Ar an Déardaoin (11/12/2014) beidh ranganna Naíonáin Bheaga , Mhóra agus Rang a 1 sa Séipéal le haghaidh a 9 a.m. agus arís beidh bhus againn in ionad siúl thar nais agus dos na ranganna eile.

Táimid ag súil go mór le oíche Déardaoin (11/12/2014). Tá an seó fhéin ag tosnú ag a 6. Ba chóir go mbeidh na páistí i láthair ag a 5.30. Beidh ceoltóirí na scoil ag seinm óna 5. Beidh brú spáis orainn mar sin beidh fáilte romhaibh suí thuas staighre sa Séipéal.

Senior Infants and 1st Class need to be brought to the church for 9 a.m. tomorrow morning (10/12/2014). We will be organising a bus to bring those children back to school and to to transport all the other classes to and from the church because of poor weather forecasted.

Junior Infants, Senior Infants and 1st Class need to be brought to the church for 9 o'clock on Thursday morning (11/12/2014) and, again,we will have a bus to bring them back to school and to transport the other classes also.

We are really looking forward to Thursday night(11/12/2014). The service itself will be starting at 6 p.m. The children must be there at 5.30 p.m. The school musicians will be playing from 5p.m. There may be a shortage of space in the church on the night. You are welcome to sit upstairs in the vacant balconies.