Friday, 19 December 2014

Slán le Múinteoir Áine Ní Fhíobhra

Is inniu lá dheirneach Múinteóir Áine Ní Fhíobhra sa scoil. Tá sí tar éis post a fháil I Luimneach. Táimid ana bhuíoch leí as an obair ar fad atá déanta aici anseo le cúpla bliain anuas. Guímíd gach rath uirthi ( best of luck) ina bpost nua.

Beidh agallaimh (interviews) le haghaidh phost Áine againn go luath i mí Eanáir. Beidh múinteoir sealadach sa phost ón 5ú Eanáir 2015 afach.(We will have a temporary teacher in place from the 5th).