Tuesday, 2 December 2014

Tuistí Rang Naí Shínsearacha go dtí Rang 6 / Parents of children from Senior Infants to 6th Class

Fuair do leanbh foirm inniu (02/12/2014) faoi cead dul ar imeachtaí na scoile.
Líon isteach é le do thoil agus seol thar nais maidin amárach é.

Your child received a form today (02/12/2014) regarding permission to go on school outings.
Please fill in the form and send it back with them tomorrow morning.