Tuesday, 22 December 2015

Buíochas
Go n-éirí go geal le Michelle atá ag dul ar shaoire máithreachas inniu 22/12/15. 

Ba mhaith léi a buíochas a ghabháil le Coiste na dTuistí as ucht na bláthanna agus an bronntanas álainn. She'd like to thank the PA for the lovely flowers and generous gift. 

Brathfaimid uainn í! We'll miss her!
Monday, 21 December 2015

Tuismitheoirí Rang 4 / Parents of 4th Class

A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 4. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Tá an leigheas ar díol ag Hilda san oifig. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in 4th class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Hilda has the bottles treatment liquid for sale in the office. Thanking you all in advance!


Friday, 18 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 – Mí na Nollag - 2015


Laethanta Saoire na Nollag 2015

Leath lá / Half dayA thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn ar an Máirt 22/12/15. 
Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15.
Tá ar an mbus scoile fágaint ag a 11.45.  
Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. 
Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach
ar scoil. Níl cead aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar a thabhairt 
isteach mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! 
Níl cead guma coganta nó deochanna spraoi ar scoil.
Tá cead acu éide nollag a chaitheamh más mian leo. 
Ath-oscailt na scoile- 07/01/16.

Dear parents,
There will be a half day Tuesday 22/12/15. 
The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish 
at 12.15.
The school bus needs to leave at 11.45. 
Every class will have a party on the day. 
The children will have permission to bring some sweets and games 
into school. Expensive games/toys are not allowed because its likely 
that they would get broken! 
Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.
Pupils are welcome to wear festive clothes. 
School re-opens on Thursday 07/01/16. 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir :-)


Thursday, 17 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
11 – Mí na Nollag - 2015

Tuesday, 15 December 2015

Girls Club - Blankets of HopeThug rang a 6 cuairt ar an Girls Club sa chathair agus bhronn siad na blaincéid an dóchais orthu. 
Ár mbuíochas le gach páiste, gach tuismitheoir agus gach seantuismitheoir a rinne cniotáil le trí mhí anuas, go háirithe na tuismitheoirí a tháinig isteach chun cniotáil agus cróiseáil a mhúineadh. 
Is féidir libh a thuilleadh eolais a fháil faoin Girls Club anseo

Rang a 6 visited the Girls Club and presented our Blankets of Hope to them. 
The volunteers were extremely grateful and were very impressed with the blankets.
Our thanks to the pupils, to all the parents and grandparents who have been busy crocheting and knitting over the past few months. A special thanks to the parents who gave their time teaching the pupils how to knit and crochet every week. 
You can find out more about the wonderful work that is done in the Girls Club here

Monday, 14 December 2015

Cleachtadh sa tséipéalCleachtadh ag Naí. Bheaga maidin Dé Céadaoin 16/12/15 agus maidin Déardaoin 17/12/15.
Tabhair do pháiste díreach chuig an tséipéal an maidin sin ar a 9.00 r.n. Ansin tógaigí na málaí scoile go dtí an scoil le bhur dtola.
Beidh seó na Nollag ar an nDéardaoin seo ag a 6.00 i.n. Páistí i láthair ag a 5.45i.n. le bhur dtola.  

Junior infants will have an extra practice  for the Christmas Show in the Parish Church this Wednesday, (16.12.2015) as well as Thursday (17.12.2015).
Please drop your child off at the church on those mornings at 9.a.m. and then bring their school bags into school. Bus back to school. 

All classes will be performing Thursday night in the Parish church 17/12/15 at 6pm, pupils to be there by 5.45pm. Aonach Leabhair Scholastic 2015

Féach ar an méid leabhair a fuaireamar saor in aisce ó Scholastic!
Míle buíochas do Choiste na dTuistí agus gach duine a thug tacaíocht don aonach. 

Look at all the wonderful books we received free of charge from Scholastic!
Míle buíochas to the Parents Association, to all who organised and helped with the Book Fair and to all who supported it by purchasing books. Every class have received new books for their classroom libraries.

Faoistin sa scoil Ranganna 3, 4, 5


Beidh faoistin againn sa scoil Dé Máirt 15/12/15 do ranganna 3-5. 
Beidh faoistin ar fáil don bpobal an Luan seo chugainn 21/12/15 i Séipéal an Pharóiste ag a 6.30 agus iarraimíd ar pháistí rang a 6 chun freastal air. 


We will have confession in school this Tuesday 15/12/15 for ranganna 3-5. 
There will be confession held in the Parish Church Monday 21/12/15 at 6.30pm and we ask Rang a 6 to attend confession themselves if possible.

  

Friday, 11 December 2015

Rang 2 Aifreann Do This In Memory

Beidh Aifreann Do This in Memory ag a 10:00 maidin an Domhnaigh seo 13/12/2015 sa séipéal.
BookPeople
Liosta leabhar sa scoil faoi láithir (11.12.2015):/ For sale and on display outside the school office at present (11.12.2015)

 • Coding for beginners using scratch €8
 • Peppa Pig Bag of Books €17
 • Guy Martin's Speed €9
 • Jamie Oliver Everyday Superfood €17
 • Santa's Sleigh on it's way to Cork €8
 • My Perfect Pretty Book €8
 • Make the Most of Your Time on Earth €9
 • Frozen - Sisters and Snowmen €6
 • Star Wars Book €9
 • Downton Abbey, A Celebration €13
 • Slow Cooker €6
 • Kevin Dundon - Modern Irish Food €7
 • Henry Shefflin - The autobiography €13 (No sample)
 • Tomás Ó Sé - White Heat (No sample left)
Má tá ceann nó dhó uait, fág an t-airgead ceart san clúdach litreach ann agus cuir tic in aice leis na cinn atá tú chun órdú / If you want to buy some, leave the exact money in the envelope and tick the one's you want to order.

Thursday, 10 December 2015

Fóclóir na Nollag/ Christmas VocabularyDaidí na Nollag - "Daddy nah null-og" - Santa Clause/Father Christmas
Fia Rua - "Fee-ah Rue-ah" - Red (nosed) reindeer
Fia - "fee-ah" - reindeer
Crann Nollag - "Crown null-og" - Christmas tree
Maisiúcháin - "mosh-shoe-cawn" - Decorations
Réalt - "ray-alt" - Star
Soilse - "Sy-ill-sheh" - Lights
Soilse ildaite - "sy-ill-sheh ill-dot-eh" - multi-coloured lights
Bronntanais - "brun-tan-ish" - presents
Stoca na nollag - "stuck-a nah null-og" - Christmas sock/stocking
Íosa - "Ee-sa" - Jesus
Leanbh - "lan-iv" - baby
Linbh Íosa - "lin-iv Eesa" - baby Jesus
Muire - "M-wira" - Mary
Iosaf - "Yo-sef" - Joseph
Stábla - "staw-blah" - stable
Mainséar - "maw-in-share" - manger
Asal - "os-sal" - donkey
Beithil - "beh-hill" - Bethlehem
Aingeal - "angle" - Angel
Oíche Nollag - "Ee-ha Null-og" - Christmas Night / Christmas Eve

An féidir liom griangraf a bheith agam leat?
"On fay-der lum gree-an-graf a veh a-gum lat?
Can I get a photograph with you? (to daidí na Nollag)

Nollaig Shona! - "Null-ig Hunna!" - Happy Christmas!
Oíche cinn-bhliana - "Ee-ha kin vlee-na" - New Year's night.
Ath-bhliain faoi mhaise - "A-vlee-an f-wee vasha" - Happy New Year!

Rang a 3 & 4

Beidh traenáil i gcomhair iománaíocht / camogaíocht (R3 & R4) sa halla, ag tosnú i Mí Eanair 2016. Táimid ag lorg tuismitheoirí a bheith sásta cabhrú leis an traenáil agus na leanaí a thabhairt ar ais ar scoil. Beidh sé ar siúl maidin éigin i Sáile le cúnamh Dé. Fág d'ainm le Hilda má tá suim agat.

Múinteoir Ciara

Indoor hurling and camogie training will commence in January 2016. We are looking for parents who are willing to help out with this training and to help transport children back to school. It will be held in Sáile one morning a week (Day to be decided). Please leave your name with Hilda if you're interested.
This email has been sent from a virus-free computer protected by Avast.
www.avast.com

Tuesday, 8 December 2015

Fwd: WEEE Pledge- Athchúrsáil CadhnraíMeabhrúcháin/ Reminder: 

Tá an scoil ag glacadh páirt sa chomórtas athchúrsála WEEE ar son LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. Tá bosca atchúrsáil cadhnraí WEEE i ngach seomra ranga. Tá fáilte roimh na páistí sean-cadhnraí a thabhairt isteach as seo amach. 

The school is participating in the WEEE pledge recycling challenge, in aid of LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. There is a WEEE battery recycling box in every classroom. The more batteries we collect, the more prizes we win! So every pupil is welcome to bring in as many old batteries as they can for the foreseeable future.       

An Coiste Glas :-)​

Seó na Nollag- Tuis.Naí Bheaga /Parents of Junior Infants
Cleachtadh ag Naí. Bheaga maidin an Chéadaoin seo 09/12/15, an Aoine seo 11/12/15 agus ar an Déardaoin seo chugainn 17/12/15
Fágaigí (Tuismitheoirí Naí Bheaga) bhur bpáistí ag an séipéal an maidin sin ar a 9.00 r.n. Ansin tógaigí na málaí scoile go dtí an scoil le bhur dtola.
(Beidh na ranganna eile ag siúl nó ag dul ar bhus suas agus síos ón scoil)

Junior Infants will be practicing for the Christmas Show in the Parish Church tomorrow, (09.12.2015), this Friday (11.12.2015) and next Thursday (17.12.2015).
Please drop your child off at the church on those mornings at 9.a.m. and then bring their school bags into school.

(The other classes will be walking or going by bus to and from school later in the day on these dates too.)

Tuismitheoirí páistí don gCéad Chomaoineach Rang 2 / Parents of 2nd Class First Holy Communion children

Dear Parents,
The First Communion Parents Representative Group met on Monday, 30th November 2015 to plan the next  ‘Do this in Memory’ Mass which will be held on:
·         Sunday, 13th December 2015 at 10:00 AM, for Dunderrow and Gaelscoil Chionn tSáile
This third Sunday of Advent is often referred to as Gaudete Sunday, meaning the Sunday of Joy.
During the Mass, Fr. Robert  will explain to the children that throughout Advent, we are preparing and looking forward to the birth of Jesus. He will talk about how they can prepare for the birth of Jesus, by being kind, respectful, truthful, and by sharing with others.
Before coming to Mass, Fr. Robert would like all the children to do the colouring on pages 44 to 47 of the THUMB book. These few pages focus on getting ready to welcome the baby Jesus.

In Italy, on Gaudete Sunday people bring the figurine of baby Jesus from their crib to Mass for a blessing. They then wrap the figurine up in Christmas paper. The figurine is the first present to be unwrapped on Christmas Eve or Christmas morning and is a lovely reminder of the true meaning of Christmas. If anyone would like to bring the figurine from their crib to our Mass, Fr. Robert will be doing this special blessing.

We would like parents to sit with their children during Mass. And please do join in and pray and sing aloud – don’t worry if you’re not the greatest singer – just joining in creates a lovely atmosphere. In this way, the children learn how to participate fully in the Mass.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Crannchur na Nollag

Seoladh abhaile clúdach litreach inniu 08/12/15 le trí thicéad don gcrannchur.
Níl iachall oraibh iad a cheannach. Má tá fonn oraibh iad a cheannach, scríobh d'ainm agus d'uimhir ghuthán ar chúl sraith amháin agus seol é sin ar ais leis an airgead chuig Hilda. Coimeád an taobh eile tú féin. €2- sraith amháin, €5- trí shraith. 


Each family will have received an envelope with 3 strips of raffle tickets today 08/12/15 in their schoolbag. 12 prizes to be won. If you would like to buy tickets for the school raffle (optional), please return the envelope to Hilda- please write your name and phone number at the back of one strip of the ticket(s) and return it with the money, €2 for one strip, €5 for 3 strips. Please keep the duplicate copy of the strip of ticket(s) for your own records. 

Go raibh maith agaibh. 

Monday, 7 December 2015

Rang a 6

Rang a 6: 

Leadóg Bhoird: 
Má tá suim ag páistí rang a 6 páirt a ghlacadh i gcomórtas leadóg bhoird (may have interest in table tennis competition this Sunday 13/12/15) i gCloch na Coillte an Domhnach seo 13/12/15 féach anseo


#hourofcode
​​

Tá rang a 6 ag glacadh páirt i dtionscnaíocht códú faoi láthair (coding initiative all week in school.) A thuilleadh eolas anseo 


Turas go dtí an Girls Club:
Beidh rang a 6 ar fad ag dul chuig Girls Club, ionad tacaíochta ailse (voluntary cancer support centre) i gCorcaigh an Aoine seo 11/12/15. Tá síobanna eagraithe (drives have been arranged). Beidh siad ag cniotáil ann agus ag féachaint ar scannán (knitting and watching a childrens DVD.)
Fágaint na scoile ag a 9.15 r.n. ar ais ag a 2.15 i.n.

Stór Focail na Nollag

Abairtí la haghaidh do Chartaí Nollag / Greetings for your Christmas Cards 2015


Le gach Dea-Ghuí i gcomhair na Nollag 'is na hath bhliana
(With every good wish for Christmas and the new year)

Nollaig faoi shéan is faoi mhaise duit (daoibh) / Nollaig shona duit (daoibh)
(Happy Christmas to you (ye))

Síocháin na Nollag inár measc
(May the peace of Christmas be among us)

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
(Happy Christmas and a prosperous new year)

Guímíd Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise dár gcustaiméirí go léir.
(We pray that you will have a happy Christmas and a prosperous new year to all our customers)

Friday, 4 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 04 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
04 – Mí na Nollag - 2015

Gaelscoileanna

Seo alt ón Irish Times le déanaí a phléann na buntáistí a bhaineann le Gaelscoileanna agus an dátheangachas. Cliceáil anseo 


This is an article recently published by The Irish Times, outlining the cognitive benefits of Gaelscoileanna and bilingualism. Please click here 

Thursday, 3 December 2015

Tuismitheoirí go léir / All parents

Ag díol ticéidí don ciseán ag SuperValu i leith Gaelscoil Chionn tSáile.
Selling tickets for a hamper at SuperValu for Gaelscoil Chionn tSáile

15 spás le líonadh - práinneach anois..
Cuir glaoch ar Hilda (021 4773731) nó Virginia (086 8249134) nó seol ríomhphost chuig eolas@gaelscoilchionntsaile.ie má tá sibh in ann uair nó dhó a dhéanamh le bhur dtola. Bheimís an-bhuíoch díobh.
15 spaces to fill - urgent now..
Please ring Hilda (021 4773731) or Virginia (086 8249134) or email eolas@gaelscoilchionntsaile.ie if you can do one or two hours. It would be much appreciated.

Friday 4th Dec. 2015
5pm to 6pm (OK Cáit de Barra & Virginia Lynch)
6pm to 7pm (1 extra person reqd. with Cáit de Barra)
7pm to 8pm (1 extra person reqd. with Ciara Ferguson)
8pm to 9pm (1 extra person reqd. with Virginia Lynch)

Saturday 5th Dec. 2015
10 am to 11 am (OK - Sinéad Broderick & Claire Horgan)
11 am to 12 noon (2 people reqd.)
12 noon to 1pm ( 1 extra person reqd. with Judy Dwyer)
1pm to 2pm (1 extra person reqd. with Úna O' Sullivan)
2pm to 3pm (1 extra person reqd. with Úna O' Sullivan)
3pm to 4pm (2 people reqd.)
4pm to 5pm (1 extra person reqd. with Edel O' Connell)
5pm to 6pm (2 people reqd.)
6pm to 7pm (2 people reqd.)
7pm to 8pm (OK - Virginia Lynch & Ger Cullinane)
8pm to 9pm (OK - Virginia Lynch & Ger Cullinane)

Wednesday, 2 December 2015

Tuismitheoirí go léir / All parents

Could you pass this message on to parents please:

Statues of Baby Jesus will be blessed for home cribs at Masses in the parish church on the weekend of the 12th/13th December 2015. All are welcome to bring their statues of Baby Jesus to the 6.30pm Mass on Saturday 12th December 2015, the 10am or the 12 noon Mass on Sunday 13th December 2015.

More information will be in the Beacon newsletter this weekend.

Many thanks
Ann
Kinsale Parish Ofice

Tuesday, 1 December 2015

DVD Cluiche Cheannais Sciath na Scol / DVD of Sciath na Dcol final

A DVD of the football finals is available from videographer Brendan Barry. > 021 4883573, 0868146251, e-mail  abb@eircom.net
See below for details.
Schools who played in the Sciath na Scol Football finals 2015, a DVD is available of the games.
The Cost of one game on DVD   €20.00
Cost of 2 games on DVD for schools with 2 teams & A family member on both teams  €30.
If  postage is needed  the cost €3 extra.

Regards
Assumpta
Sciath na Scol

Rang 2, Céad Chomaoineach - meabhrúcháin (reminder)

Dear All,
Fr. Robert has asked if can check that all children making First Communion have been baptised please. Children who were baptised outside the parish need to provide a baptism cert. Children who were baptised here in Kinsale need to provide date of birth and date of baptism (approx date) so that the baptism records can be checked.
Many thanks,
Ann (parish office)
Tá na dátaí breithe agam, na teastasaí baiste / dátaí baiste ag teastáil uaim.
I have all dates of birth, so just need the baptismal certificates / dates of baptism, please. Hilda)

Saturday, 28 November 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
27 – Deireadh Fómhair 2015

Friday, 27 November 2015

Blankets of Hope

Cuid d'ar blaincéadaí / Some of our blankets...
Thursday, 26 November 2015

Blankets of Hope

We are making great progress with our blankets of hope… The kids have been really busy and have 2 completed blankets with 4 more well underway. 6th class will be visiting Cork Girls Club on Friday 11th December 2015 to present the completed blankets to the charity. These blankets will be given to children who are undergoing chemotherapy. We are very proud of all of the children for their great efforts.  Please encourage your child to keep knitting for the next couple of weeks and send any completed squares into school.

Please like and share https://www.facebook.com/pages/Blankets-Of-Hope

Thanks
Grace


Tuesday, 24 November 2015

Cruinnithe Tuismitheoirí / Múinteoirí Parent/ Teacher Meetings 2016

Beidh na cruinnithe ar siúl ar an 19/01/2016 agus ar an 21/01/2016.

Monday, 23 November 2015

Seó na Nollag 2015


Seó na Nollag (Christmas Show) sa Séipéal ar an nDéardaoin an 17/12/2015 ag a 6pm.

Friday, 20 November 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 – Samhain - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
20 – Samhain - 2015

Dea- Scéal don Ghaelscoil!!

Ar shuíomh na Roinne tá ár scoil ar liosta le haghaidh foirgneamh nua i 2018! A leithéad d'aocht. Seo thoradh an obair chrua leanúnach atá á dhéanamh ag múinteoirí, tuismitheoirí agus boird bainistíochta na scoile! 

Our school is listed as due for major development in 2018 on the Department of Education Website! Ar Fheabhas!! This is a huge achievement and one that needs to be celebrated. My thanks to all those that worked tirelessly in establishing and developing this Gaelscoil ,to our teachers , parents , Boards of Management , P. A. etc. Maith sigh go léir! 

Wednesday, 18 November 2015

Éirí amach na Cásca/ 1916 commemorations
Beidh beirt ón Óglaigh na hÉireann ag teacht chugainn ar an 26/11/15 chun brat na hÉireann a bhronnadh ar an scoil. 

Beidh gach rang ag foghlaim faoi Éirí amach na Cásca.
Beimíd ag roghnú beirt pháiste chun an forógra a léamh agus páiste amháin chun glacadh leis an mbrat. 

Two members of the defence forces will visit the Gaelscoil on Thursday 26/11/15 to deliver the national flag to us as part of the 1916 commemorations.   

Over the next week the pupils will be learning all about 1916. 

We will select two pupils to read the proclamation. We will also select one pupil to receive the flag.

Táimíd ag tnúth go mór leis!

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 2015 Roinn DF6Go n-éirí go geall leis na buachaillí amárach 19/11/15 ag a 12.00 i.n. i bPáirc Uí Rinn i gcoinne St. Patrick's Rochestown. 

€7 lucht tacaíochta R3-R6 le bhur dtola. 
€5 imreoirí le bhur dtola.

Tá cead ag an lucht tacaíochta éide spóirt a chaitheamh. Bí cinnte go bhfuil cóta acu.

Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí ón slua i ndiaidh an cluiche, caithfidh sibh dul chuig an múinteoir ranga ar dtús báire. 
If you're taking your child from the group after the match, please ensure you inform their class teacher beforehand. 

Tuesday, 17 November 2015

Hamish Hawkin Creative writing competitionComghairdeas lenár scríbhneoirí iontacha! D'éirigh go hiontach leo i gcomórtas scríbhneoireacht cruthaitheach a d'eagraigh an tsiopa Hamish Hawkin.
Tháinig Bláithín de Lóndra sa chéad áit agus tháinig Aaron Mac Seanlaíoch, Clíona Ní Dhonnchú agus Caoimhe Ní hIfearnáin sa dara háit. 

Maith sibh!


Congratulations to our wonderful, creative writers. 3rd and 4th class entered a writing competition last year for Hamish Hawkin. 
Bláithín de Lóndra came in 1st place and Aaron Mac Seanlaoich, Clíona Ní Dhonnchú and Caoimhe Ní hIfearnáin were runners up. Adrian commended all the participants for their imaginative stories. 

Maith sibh!

  

Folens Christmas Annuals - ANSEO

Tá na 'Folens Christmas Annuals' tar éis tagtha chuig na scoile! - le cheannach san oifig, €4 an ceann.
The 'Folens Christmas Annuals' have arrived at the school! - for sale in the office, €4 each.

Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha (Junior and Senior Infants):
Súgradh & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 1 & 2:
Spraoi & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 3 & 4
Siamsa & peann saor in aisce (free pen)

Rang 5 & 6
Sonas & peann saor in aisce (free pen)

Leadóg Bhoird i Sáile

Leadóg Bhoird Ranganna 5+6: 

Tá comórtas áitiúla eagraithe ag Alan.
Tá na fóirne ainmnithe aige.
An Mháirt 24/11/15, ag siúl go Sáile, fágaint ag a 9.15 r.n., siúl ar ais ag a 2.00 i.n. €7 an duine.

Alan has organised a local table tennis tournament in Sáile, 'South Coast Table Tennis Schools League.'
He has named the teams from 5th and 6th class. 
It is taking place Tuesday 24/11/15 in Sáile, walking there, leaving school 9.15 am, leaving Sáile at 2pm approx. 
There is a cost of €7 per player required, payable online or to class teacher beforehand. 

Tuismitheoirí Rang 2, An Chéad Chomaoineach - Parents of 2nd Class, First Holy Communion

Dear Parents,

Our November ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:

Sunday, 22nd November 2015 at 10:00 a.m, for Dunderrow and the Gaelscoil.

This weekend is the Feast of Christ the King, the end of the Church year.

I will explain to the children that the Church year (Advent – Ordinary Time – Lent – Ordinary Time – Feast of Christ the King) is different to the calendar, or even the school year. It’s a time to think about endings and beginnings.

I will also talk about the different ways that we refer to Jesus. Very soon, the children will be singing about ‘baby Jesus’, but this month, we refer to Jesus as ‘King’. When we refer to Him as King, we mean that he is a leader who stands for forgiveness, fairness, and truthfulness.

I will draw the children’s attention to the Paschal candle. I will explain that it symbolises the Light of Christ, and has two special purposes. It is lit at the beginning of our life in the Church, at our Baptism. And it is lit at the end of our life, at our Funeral Mass. The hope and light that the Paschal candle symbolises, reminds us that God is with us to lead us in all our endings and our beginnings.

I would like all the children to do the colouring on pages 42 and 43 of the THUMB book before coming to Mass. Page 43 uses the image of a leaf that has fallen in Autumn to remember a loved one who has died. I would like the children to bring a few beautiful leaves that have fallen to Mass. They can place the leaves in the baskets held by the Parent Leaders at the entrance to the Church.

We have a ‘Faith Friends’ scheme in the Parish whereby older members of the Church include a particular child and their family in their prayers, throughout the Communion year. I invite families that would like to participate to get their child to write their first name on a card and place it in the designated basket at the entrance to the Church. There is no obligation to participate and the card with the first name is the only contact between the family and the older member of the Church.

And finally, for anyone who didn’t get their Rosary Beads blessed last month, you can bring them along again this month.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Monday, 16 November 2015

Coiste Scoileanna Sláinte

Bhuail Coiste Scoileanna Sláinte na scoile le chéile dpn gcéad uair an tseachtain seo chaite (11.11.2015). An adhm atá againn ná sláinte meabhair cinn ár bpáistí agus pobal na scoile a fheabhsú. An teachtaireacht atá againn don tseachtain seo ná go mbraitheann tú níos fearr nuair a itheann tú bia sláintiúil. Plé é seo sa bhaile le bhur dtola.

The school's Health Promoting committee got together for the first time last week. Our main aim for this year is to highlight the importance of positive mental health and to help improve the mental health of our pupils and wider school community. Our message for this week is that you feel better when you eat healthy food. Please discuss this at home.Friday, 13 November 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 – Samhain - 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
13 – Samhain - 2015

Meabhrúchán - Buachaillí Rang a 5 - Dé Luain 16/11/15

Blitz buachaillí Rang a 5 - 16/11/15

Blitz iománaíochta Rang a 5 faoi dhión ar an 16/11/15 i halla Sáile. Beidh 8 buachaillí ag teach chuig in blitz. Ag tosnú ag a 11. Beimid ag siúl ann ón scoil.

Níl ach cead againn ochtar a thógaint linn agus tá costas €2 páiste atá ag dul.

Indoor hurling blitz (buachaillí) Rang a 5 on the 16/11/15 in Sáíle Sports hall. 8 boys from 5th class will be going to the blitz. Walking there from the school. Blitz starts at 11.

We are only allowed to take a panel of eight with us and there is a cost of €2 per child who is coming.

Bookpeople


Leabhair deasa Bookpeople ar scoil faoi láithir - go dtí 24ú Samhain '15 taobh amuigh den oifig, má tá fonn oraibh iad a fheiscint.
The Bookpeople have some nice books for sale. They are displayed outside the office until 24th November '15, if you would like to have a look.Thursday, 12 November 2015

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 2015Cluiche Ceannais Sciath na Scol 2015:

Foireann agus Lucht Tacaíochta: 
The team and Supporters: 

Beidh ranganna a 3- 6 buachaillí agus cailíní ag dul chuig an chluiche ceannais ar an nDéardaoin, 19/11/15, chun tacaíocht a thabhairt.

Páirc Uí Rinn @12.00

Foireann: Bus ag fágaint ag a 10.30. Ar ais ar scoil ag a 1.45. Beidh ar gach imreoir €5.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce. 

Lucht Tacaíochta (páistí) : Bus ag fágaint ag a 11.00. Ar ais ar scoil ag a 1.45.
Beidh costas €7.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú agus cead isteach a chlúdú. Tá cead agaibh éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt libh. 

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtola teir chuig an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin. 
Rang a 3- Múinteoir Eavan
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Máiréad
Rang a 6- Múinteoir Ciara


3rd-6th class boys and girls will be supporting the boys' football team Thursday 19/11/14 in Páirc Uí Rinn at 12.00.

Team: Leaving the school at 10.30am. Returning to school at 1.45pm. You will need to contribute €5 towards the price of the bus. Players' entry to match is free.

Supporters (students 3rd-6th class): Leaving school at 11.00 am on a bus. Returning to school at 1.45pm. Each student must pay €7 to cover the price of entry and bus. Please pay online or send in payment to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. 

Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Páirc Uí Rinn. Programmes are €1 each. 

Sciath na Scol office have asked us to inform parents not to abandon cars nor to park illegally as they will be towed or ticketed.

If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: 

Rang a 3- Múinteoir Eavan
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Máiréad
Rang a 6- Múinteoir Ciara

Gaelscoil Chionn tSáile abú!


Feis Maitiú

Má tá suim agat páirt a ghlacadh i bhFeis Maitiú 2016( If you are interested in partaking in ..) seol an íocaíocht isteach ( send in fee before) chuigh Michelle  roimh an Máirt seo chughainn an 17/11/2015. Beimíd ag cur isteacht ar na dánta Gaeilge amháin ón scoil. ( Entering the Irish language Poetry section only). Costas €18 Euro do pháistí atá faoi a 10 mbliana( under 10),  costas €22  do pháistí thar an aois san ( over 10).
* 10 % lacáiste (reduction) do clainne le triúr páiste nó níos mó( families with 3 enteries). 


Wednesday, 11 November 2015

Blitz cailíní Rang a 5 - 18/11/15

Blitz camógaíochta cailíní Rang a 5  faoi dhíon ar an 18/11/15 i halla Sáile/ Beidh 8 cailíní ag teacht chuig an blitz. Beimid ag siúl ann ón scoil.

Indoor camogie blitz for the girls of  Rang a 5 on the 18/11/14 in Sáile Sports hall. 8 girls from 5th class will be going to he blitz. Walking there from the school. Blitz starts at 11.

Blitz buachaillí Rang a 5 - 16/11/15

Blitz iománaíochta Rang a 5 faoi dhión ar an 16/11/15 i halla Sáile. Beidh 8 buachaillí ag teach chuig in blitz. Ag tosnú ag a 11. Beimid ag siúl ann ón scoil.

Indoor hurling blitz (buachaillí) Rang a 5 on the 16/11/15 in Sáíle Sports hall. 8 boys from 5th class will be going to the blitz. Walking there from the school. Blitz starts at 11.

Tuesday, 10 November 2015

Turas go Blackrock Castle Observatory- Rang a 4


Gach bliain téann rang a 4 chuig Blackrock Castle Observatory. 

Tá turas eagraithe againn, an dáta a bhí ar fáil le haghaidh ceardlann roicéid ná Aoine 20/11/15. 
Bus ag fágaint ag a 09.40 r.n.
Bus ar ais ar scoil ag a 2.20 i.n.

Praghas- €12 an páiste (dul i gcoinne praghas isteach + bus.) Is féidir libh é a íoc ar líne nó é a thabhairt go Múinteoir Róisín. 

(Rocket workshop for 4th class in B.C.O , 20/11/15, €12 per pupil to be paid online or to Múinteoir Róisín beforehand, goes towards cost of bus and workshop.)

Tuismitheoirí Ranganna 3,4& 5 - Anti- Anxiety Programme

Beidh nóta i mála scoile do pháiste amárach 11/11/2015 maidir le clár nua a bheidh á thosnú againn le rang do pháiste an tseachtain seo chughainn. 'Friends For Life'  Anti - Anxiety Programme atá i gceist. ( Your child will receive a note tomorrow outlining a fantastic  programme that is commencing next week in your child's class.)  Léigh go cúramach é agus sínigh chun cead a thabhairt dod phaiste a bheith páirteach sna ranganna.( Please read carefully and sign permission slot). 


Banna Ceoil / School Band

Fáilte roimh páistí ranga a 2 aníos ( 2nd class up) a úrlisí ceoil a thabhairt isteach leo chun tús a chur le banna ceoil na bliana seo an an nDéardaoin bheag seo an 12/11/2015( Bring in your musical instruments on Thursday). Páistí atá in ann úrlisí a sheinm amháin le bhur dtola. ( This will be band practice not musical tuition therefore all children attending must be able to play their instrument). 

Monday, 9 November 2015

Ranganna Gaeilge

Beidh na ranganna Gaeilge ag dul ar aghaidh! Ag tosnú anocht (9/11/2015) ag a 7.30 go dtí 8.30p.m. agus ag leanuint ar aghaidh ar feadh 6 seachtain. Fáilte roimh gach duine.

Irish classes for the parents will be going ahead. They will begin tonight (9/11/2015) at 7.30pm to 8.30pm and will continue for 6 weeks. All are welcome. 

Seachtain eolaíochta na hÉireann 2015


Eli Lilly- Rang a 6

Tá fáilte roimh Rang a 6 go hEli Lilly ar an 14/11/15 óna 9r.n. go 11 r.n.
Ní bheidh múinteoir i láthair, mar sin bheadh sé go maith dá bhféadfadh tuismitheoir amháin an cuairt a dhéanamh leis na bpaistí. Inis do Hilda más féidir leat an feitheoireacht a dhéanamh.

Rang a 6 have been invited to attend a tour of Eli Lilly on Saturday 14/11/15 from 9-11am, as part of the celebrations of Science Week 2015.
As there will not be a teacher present, it is important that at least one parent agrees to be present during the tour with the pupils. Please inform Hilda if you are willing to be present during the duration of the tour.  

Ár mbuíochas le hEli Lilly.

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2015

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2015: /Science Week 2015 in the Gaelscoil:

 • 10/11/15- Beidh an t-eolaí Siobhán Devlin ó Hands on Science ag déanamh gníomhaíochtaí le ranganna 5+6. (science activities with Siobhán Devlin)
 • 11/11/15- Lá eolaíochta- Beidh na múinteoirí ag déanamh breis ceachtanna eolaíochta ar an lá seo. (science day in the Gaelscoil- investigating, carrying out experiments, etc)
 • 12/11/15- Beidh an t-eolaí Siobhán Devlin ó Hands on Science ag déanamh gníomhaíochtaí le ranganna 2-4. (science activities with Siobhán Devlin)
 • 14/11/15- Fáilte roimh rang a 6 chuig Eli Lilly. (Open day Eli Lilly, 6th class.)
 • 20/11/15- Rang a 4 ag dul chuig Blackrock Castle Observatory-(a thuilleadh sonraí le teacht.)( 4th class trip to B.C.O. more info. to come.)
 • Tá roinnt rudaí ar siúl saor in aisce don bpobal sa chathair, féach ar an suíomh gréasán (free events in the city for the public, see link) seo 

Meabhrúch deirneach / Final reminder

We will be taking the photos for the school calendar tomorrow morning, Tues. 10th November 2015. Please can you make sure that your child comes to school in full uniform, neat and tidy. Children can bring in festive items for the photo - santa hats for December, halloween hats for October etc.

For the small children, up to and including 1st class it is very important that their date of birth is written clearly on their hand.  

With thanks

Parents Asscociation

Friday, 6 November 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 06 – Samhain - 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
06 – Samhain - 2015Meabhrúchán / Reminder

We will be taking the photos for the school calendar next Tuesday morning 10th November 2015.

Please can you make sure that your child comes to school in full uniform, neat and tidy. Children can bring in festive items for the photo - santa hats for December, halloween hats for October etc.

For the small children, up to and including 1st class it is very important that their date of birth is written clearly on their hand.  

With thanks

Parents Asscociation

Wednesday, 4 November 2015

Ceardlann Drámaíochta/ Drama Workshop Rang a 5 Rang a 6Ceardlann Drámaíochta
Drama Workshop
Rang a 5 agus Rang a 6: 

Tá cuireadh faighte ag páistí ranganna 5+6 chun drámaíocht a dhéanamh sa phobalscoil. Táthar ag cur an Ghaeilge chun cinn sa phobalscoil don lá ar fad ar an 12/11/15. Beidh na páistí ag glacadh páirt i rólimirt agus mím srl.
Beidh R5R6 ag siúl ann, fágaint ag a 11.10 r.n., ar ais ag a 1.30 i.n.


5th and 6th class have been invited to participate in a drama workshop being run by Kinsale community school on the 12/11/15 at 11.40 am. We will walk to and from the school. It is being done through Irish to promote the use of Irish in the community school.

Ár mbuíochas leo! 

Nóta ó Chuiste na dTuismitheoirí / A note from the Parents Association

We will be taking the photos for the school calendar next Tuesday morning 10th November 2015. Please can you make sure that your child comes to school in full uniform, neat and tidy.  Children can bring in festive items for the photo - Santa hats for December, Halloween hats for October etc.
For the small children, up to and including 1st class it is very important that their date of birth is written clearly on their hand.  

With thanks
Parents Association

Monday, 2 November 2015

Ranganna Gaeilge

De bharr easpa uimhreacha, ní bheidh aon rang gaeilge ag dul ar aghaidh inniu (02/11/2015). Fágfaimid é ar feadh seachtain amháin eile ar eagla go mbeadh suim ag éinne iontu. Má tá suim agat, fág d'ainm le Hilda asap le do thoil. Beidh siad ar siúl gach Luain ar feadh 6 seachtain, 7.30-8.30pm. 50euro do na rangann ar fad. Tosnóidh siad an Luain seo chughainn (09/11/2015) le cúnamh Dé.


Due to a lack of numbers, tonight's (02/11/2015) Irish class for the parents has been rescheduled for next Monday (09/11/2015). If anyone is interested, leave your name with Hilda asap. Classes will be held on Mondays, for 6 weeks, between 7.30pm and 8.30pm, costing a total of 50euro. These classes are suitable for parents who already have a few words but would like to get some practise / a better understanding of the language for their own benefit and/or the benefit of their children.

Literacy Questionnaire

Gach Tuismitheoir/ Every Parent:

Seo thíos ceistneoir daoibh maidir le litearacht sa bhéarla sa Ghaelscoil. 
Cabhróidh sé linn plean feabhsúcháin scoile a chur le chéile. Beidh sé ar fáil go dtí an 05/11/15.

Please click on the link below to complete a questionnaire that we have created. We would like your feedback in relation to English literacy here in the Gaelscoil. 
The information gathered will inform us when drawing up our school improvement plan for literacy. The questionnaire will be available online until 2.30 pm 05/11/15.  

Míle buíochas.

Please click hereTuesday, 27 October 2015

Campa/Halloween Camp

Campa Oiche Shamhna 
Halloween Camp in the Gaelscoil

Spásanna fós ar fáil!!/Spaces still available! 

Céadaoin-Aoine 28-30/10/15

€45 in total for three days of fun, art, games and sport (€85 for two sibling, €115 for three siblings) 
9.30am-2.00pm. 
Fáilte roimh Naí. Bheaga- Rang a 6. 

Seol rphost chuig:

Siobhán N agus Róisín. 

Friday, 23 October 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 –  Deireadh Fómhair 2015

Turas Rang a dó chuig an leabharlann

Ar an gCéadaoin seo chaite 21/10/2015 bhí am iontach ag rang a dó i leabharlann an bhaile (Town library). Bhí an scéalaí (storyteller) Patrick Ryan ag insint a lán scéalta scanrúla (scary) is greannmhara (funny) don rang. Bhí tomhais iontacha (excellent riddles) aige chomh maith! Bhain na páistí taitneamh mór as is spreag sé dóibh leabharlann an bhaile a úsáid. (encouraged the children to use the town library). Táimid an-bhuíoch as Leabharlann Contae Chorcaí.


Aifreann 'Do This In Memory' ag rang a dó.

Beidh aifreann 'Do This In Memory' ar siúl ar an Domhnach 25/10/15 ag a 10:00rn (10:00am). Caithfidh na páistí  leathanaigh 10 is 11 a léamh sa Thumb Book roimh ré is leathanaigh 40 is 41 a dhathú. (Children must read pages 10 and 11 of the Thumb Book before the mass and also colour in pages 40 and 41). Buíochas.

PS: Note from the WebTeam - All "Do this in Memory" Mass dates and times are posted online on the school calendar.

Wednesday, 21 October 2015

Campa Oíche Shamhna/ Halloween Camp 2015
Campa Oíche Shamhna/ Halloween Camp 2015

Cá háit/ Where: Gaelscoil Chionn tSáile
Dátaí/ Dates: 28/10/15- 30/10/15 (3 Days- Dé Céadaoin- Dé hAoine)
Am/Time: 09.30 a.m. -2.00 p.m.
Praghas/Price: €45 páiste amháin, €85 beirt pháiste, €115 triúr páiste. (Early drop off at 08.50 a.m. is available, with a fee of €5 extra per child in total.)

Beidh dhá ghrúpa, sóisearach agus sinsearach. Ealaín agus spóirt (ag brath ar an aimsir) a bheidh i gceist, comh maith le bácáil, bac -chúrsa agus tóraíocht taisce. Fáilte rompu gléasadh suas ar an lá deirneach.

There will be a junior group and a senior group. They will enjoy a range of activities each day, a variety of art, sport (weather dependent) such as basketball, rounders, soccer, GAA, obstacle course, playground games, as well as a treasure hunt, fancy dress and baking on one of the days. 

Junior-6th class pupils welcome, but spaces are limited. 

Cláraigh anois/register by email:

campasamhna15@gmail.com

Go raibh maith agaibh,
Siobhán Ní Núnáin (le Róisín Ní Mhathúna)

Blankets of Hope

As I am sure you all know our kids and parents have been busy knitting and helping with the Blankets of Hope. The parents will take a break this Friday (23/10/2015) but we will be back to help the kids for another few weeks after the midterm.  Huge thanks to all the parents  and the very special grandparent who have helped. If anyone would like to join us we will be starting again on Friday (6/11/2015) after midterm at 10.30am please contact Grace (Mamaí le Eva, Ellen and Gráinne Ní Chrualaíoch) 087 9788132 (all you need to be able to do is plain stitch – no fancy stuff required !!)

Please encourage your children to keep knitting during the midterm – we are hoping to present the completed blankets before Christmas

https://www.facebook.com/pages/Blankets-Of-Hope


Roinn Oir Dheisceart/ Carrigdhoun blitz

Buachaillí R5 R6: 
Blitz peile amárach 22/10/15 i gCionn tSáile. 
Siúl ann, ag fágaint na scoile ag a 11.15 r.n.
Ar ais ar scoil, ag siúl, ag a 2.10 i.n.
Tá an fhoireann ainmnithe, painéal de 11. 

Carrigdhoun football Blitz tomorrow (Thursday 22/10/15 ) in Kinsale GAA pitch. 
Walking there, leaving school at 11.15am. 
Walking back to school, arriving back at 2.10pm. 
The team has been named, panel limited to 11 boys, all 6th class, a few 5th class. 

Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí.

Tuesday, 20 October 2015

Peil Gaelach- Rang a 5 Rang a 6

Peil Gaelach, Rang a 5, Rang a 6

 • Treanáil peile na cailíní críochnaithe anois, ár mbuíochas le Múinteoir Siobhán Ní Núnáin a rinne an treanáil leo. D'éirigh go h-iontach leo agus tá an-dul chun chinn déanta acu ó tús na bliana. 
 • Treanáil peile na buachaillí ar siúl amárach 21/10/15 óna 2.30-3.30 le múinteoir Aodán. Cluiche Cheannais ar siúl 19/11/15 meánlae i bPáirc Uí Rinn. 
 • Níor éirigh linn an grianghraf a thógaint inniu d' fhoireann na buachaillí don leabhar don cluiche cheannais- bíodh éide scoile ar na buachaillí Sciath na Scol amárach (Dé Céadaoin 21/10/15.)

 • Girls (4th) 5th and 6th football training is now finished, our thanks to Múinteoir Siobhán Ní Núnáin. Well done to each player, they have all greatly improved and have shown great sportsmanship and heart throughout the year.
 • Sciath na Scol Boys training tomorrow 21/10/15 from 2.30-3.30 with Múinteoir Aodán. Final will be played 19/11/15 at 12 noon in Páirc Uí Rinn. 
 • We didn't succeed in taking a photo for the match booklet today. Sciath na Scol boys should come to school tomorrow (Wednesday 21/10/15) in their full school uniform.  

Meabhrúchán / Reminder

Meabhrúcháin faoi ár scéim chun fáilt réidh leis na míoltóga gruaige
A reminder about our scheme to erdaicate head lice.

Míoltóga Gruaige / Head Lice

Oíche Shamhna!/ Halloween

Oíche Shamhna!/ Halloween

EmojiEmojiEmojiEmoji

A thuismitheoirí!
Tá briseadh mean téarma ag druidim chugainn go tapaidh agus beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn.  Beidh pancóga againn ar scoil ar an nDéardaoin 22/10/2015 chun an saoire a cheiliúradh. Mar is ghnáth má tá alleirgé ag do pháiste seol a meascán féin isteach leo.  Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil ina gculaith oíche shamhna ar an Aoine agus beidh am spraoi acu i rith an lae san chomh maith. Beidh ar éinne a thagann ar scoil gléasta suas €2 a bhreith leo agus     cuirfear a n-ainm i gcrannchur le haghaidh na puimcíní  maisithe a bheidh timpeall na scoile a bhuachtaint. Tá gach rang a gearradh amach puincín ( a d'fhásamar ar scoil!!!) duais do Phas Obair Bhaile don rang leis an puincín is deise. Go néir libh!! Críochnóidh na páistí ag na gnáthamanna 1.30 agus 2.30 ar an Aoine seo.

Dear parents!
The mid term break is fast approaching and the school will be closed next week. To celebrate the holiday we will have yummy pancakes in school on Thursay 22/10/2015! Those with allergies should bring in their own mixture in a clearly labeled container. On Friday 23/10/2015 the children can dress up   in their Halloween costumes and partake in some traditional Halloween games . I'm asking the children that dress up to bring in €2 which will enter them in a  raffle for a chance to win one of the carved pumkins that are on display throughout the school. Each class is carving their own pumpkin (grown on site!!) the prize for the best pumpkin is a Pas Obair Bhaile for the entire class!. Happy Carving !The children will finish at the normal time on the day.
Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of 2nd Class

Dear Parents,

Our October ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:

Sunday, 25th  October 2015 at 10:00 AM, for Dunderrow and the Gaelscoil.

The focus this month will be to help the children know how to participate fully in Mass.
I will explain the symbolism of some of the objects and gestures that the children will see at Mass. For example, it may help the children to understand why I wear an Alb and that we sit when it is time to listen, we stand when we want to profess our faith, and we kneel when we speak directly to God or for our own quiet reflection.

Continuing this theme, it would be ideal if parents could sit next to the children during Mass. Mirroring their parents, the children gain the confidence to join in the prayers and hymns. Remember to bring the THUMB book to help the children follow the prayers. I would also ask you to remind children to be mindful that many other parishioners attend our ‘Do this in Memory’ Masses and that we must be respectful of their prayer.

As the month of October is dedicated to the Holy Rosary, I would like each child to bring rosary beads with them to be blessed and learn how to say a decade of the rosary. Perhaps ask a grandparent or godparent if they would like to gift a set of rosary beads to your child.

November is synonymous with remembering our dead, so the children might like to keep a memorial card in their sacred space. This can either be a memorial card that is already at home or they can create memorial card of their own.

At the end of Mass, the parent representatives from each school will distribute the October Grapevine Newsletter. Please ask your child to line up:

- By the musicians, for Dunderrow, and
- By the Baptismal Font, for the Gaelscoil.

I hope that you find the Grapevine Newsletter useful as you and your child prepare for their First Eucharist.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

PS: Note from the WebTeam - All "Do this in Memory" Mass dates and times are posted online on the school calendar.

Fuinneog nua san Oifig / A new window in the office

Táimid tar éis cur le sabháilteacht na hoifige tré fuinneog nua a chur isteach. Táim ag impí ar thuismitheoirí / cuairteoirí an fhuinneog seo a úsáid agus comarsáid á dhéanamh le Hilda tríd.  We have improved office safety by installing a new window. I encourage parents / visitors to communicate with Hilda through this window.

Monday, 19 October 2015

Rang a 2 ag dul go dtí leabharlann an bhaile/ Rang a 2 trip to town library

Beidh Rang a dó ag siúl go dtí leabharlann an bhaile ar an gCéadaoin 21/10/2015. Beidh an t-údar (author) Patrick Ryan ag léamh do na páistí is ag labhairt leo faoin spraoi atá le fáil go deo i leabhair. (endless fun to be found in books.) Bígí cinnte go bhfuil cóta báistí (raincoat) ag na páistí ar fad ar an lá ar eagla na heagla (just incase).