Tuesday, 6 January 2015

Cruinnnithe T/M Parent/Teacher Meetings

Beidh na cruinnithe T/M againn ar an 20ú agus 22ú Éanair 2015. Beidh am agus dáta faoi leith á sheoladh abhaile chughat ar an Luan seo chughainn an 12/1/2015. Muna noireann an t-am duit , téir go dtí an múinteoir ranga chun am níos oiriúnaí a shocrú.

Parent / Teacher meetings will be held on the 20th and 22nd of January 2015. Your individual appointment/s will be sent home with your child on Monday 12/01/2105. If the time does not suit please speak to the class teacher who will try to rearrange for a more suitable time.