Tuesday, 13 January 2015

Iománíocht sa halla

Beidh Rang a 4 ag dul go dtí Naomh Eltin an chéad rud maidin amárach, Dé Céadaoin 14/01/2015. Beidh múinteoir ann ag 8.45a.m. agus is féidir libh na pásití a fhágaint ag an geata. Níl cead ag éinne tiomáint isteach an geata de bharr rialacha Naomh Eltin. Beidh rang a 4 ann go dtí a 10 a chlog ar maidin ag traenáil sa halla. Bíodh éide ceart orthu agus deochanna acu leis. Beimid ag siúl ar ais go dtí an Gaelscoil nó ag fáil síobanna ag braithint ar an aimsir.


Fourth class will be going to Naomh Eltin's first thing tomorrow morning, Wednesday 14/01/2015. A teacher will be present at the gate at 8.45 am and your child can be dropped off there. Abiding by Naomh Eltin's wishes, in no circumstance is any parent allowed drive into their school grounds. Fourth class will be training in the hall until 10a.m. when they will walk back to the Gaelscoil with their teacher or be brought back by car, weather dependent. Please ensure that your child has the correct clothes and shoes and preferably a drink with them.

Múinteoir Ciara