Friday, 27 February 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 – Feabhra - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
27 – Feabhra - 2015

Láthaireán Tomáint Timpeall / Drop-Off Zone

Mo bhuíochas libh as bhúr dtacaíocht i leith an soinseál atá déanta i leith páirceáil las muigh. Tá ag éiri go breá linn agus táim ana bhuíoch le Coiste na dTuismitheoirí as an gcuidiú a chug siad dúinn ag an láithearán an tseachtain seo. 

Cúpla pointe le míniú go fóill:

- Ba chóir transú ag an Trasnú Séabra amháin. Is é seo an áit is sábháilte chun trasnú sa zón.

-Mura bhfuil spás páirceála duit ar an zón coimeád ag tomáint isteach is amach as an zón go dtagann spás aníos.

-Níl cead páirceáil ar na línte dúbailte buí. 

-Níor chóir do thuismitheirí páirceáil ins an eastáit tithíochta trasna ón scoil ná ar thaobh an bhóthar i ndiaidh an scoil.


Your co-operation at the Drop-Off Zone this week was much appreciated. It is a big change for all involved and the transition to our new system is working well. My thanks to the PA for helping to guide others at the Zone this week. 

There are a few points I would like to make:

NB Pedestrians shouls ONLY cross the zone at the Padestrian/ Zebra Crossing! It is the safest part of the Zone, and the only point at which I want to see Parents/ Children crossing at. I understand it might put you out a minute or two to get to the Zebra Crossing and cross safely however safety is our top  priority. I'm sure you encourage your child to always cross a road at the safest point and the same rules should apply at the Gaelscoil.

- The middle lane of the Zone is a free flowing lane. If there is no parking space available when you arrive at the school please continue to circle the zone, exiting and entering it until a space becomes available. 

- Parking on the double yellow lines is not permitted as it obstructs the flow of traffic.

- We need to respect our neighbours, therefore it is not advisable to park in the housing estate across from the school or on the side of the road after the school.

- It is up to you to explain this process to anyone collecting your child / children on your behalf.  Wednesday, 25 February 2015

Cleachtadh R2 sa séipéal/ R2 in Church for Confession practice.

Maidin amárach Déardaoin 26/2/2015 is maidin Dé hAoine 27/2/2015 fág do pháiste ag an séipéal don cleachtadh faoistine in ionad teacht ar scoil. Beidh an bus ag stopadh ag an séipéal ar maidin is beidh múinteoir ann chun bualadh le páistí a thagann ar scoil ar bhus.

R2 will practice for First Confession in the church tomorrow morning (Thursday 26/2/2015) and Friday morning 27/2/2015. Instead of dropping your child to school these mornings, please drop them to the Parish church instead at the usual time (ie before 08:50Hrs) The school bus will stop at the church both mornings and a teacher will be there to meet those who travel by bus.

Doodle for Google 2015

Comhghairdeas mór le Conchubhair Ó Geallbháin, Ami-Sue Ní Bhruadair agus Juliette Níc an Taoisigh i gcomórtas Doodle for Google i mbliana!
Tá siad imithe ar aghaidh chuig an chéad babhta eile. 
Go n'éirí leo!

Congratulations to Conchubhair Ó Geallbháin, Ami-Sue Ní Bhruadair agus Juliette Níc an Taoisigh in this year's Doodle for Google competition!
Their doodles succeeded in the first round and are now in the next round of the competition.

The best of luck to them!

Tuesday, 24 February 2015

Blitz iománaíochta R3

Beidh Blitz iománaíochta ar siúl in Áth an Mhaide ar an Déardaoin (26/02/2015) do buachaillí Rang a 3.

Beimid ag fágaint an scoil ag a 11.40am agus ar ais in am don bhus.

Tá síobanna uainn. Tabhair d'ainm do Hilda más féidir leat cabhrú linn. Muna bhfuil go leor cabhair againn beidh orainn ainmneacha a phiocadh as hata agus na buachaillí sin a thabhairt linn.


There is a hurling blitz for 3rd class boys in Riverstick hall, this Thursday (26/02/2015). 

We will be leaving the school at 11.40am as match will be commencing at noon and hope to be back in time for the bus.

We need help bringing the boys to and from the hall. If you are willing to provide a spin either there or back please leave you name with Hilda tomorrow (25/02/2015). If we do not have enough cars, we will be picking the team at random from a hat for the spaces we do have. 

Go raibh maith agaibh.

Traenáil iomanaíochta R3

Tá traenáil iománaíochta do Rang a 3 ar siúl amárach (25/02/2015) i Halla Naomh Eltin óna 9-10 a chlog ar maidin. Tabhair camán agus clogad libh má tá sé agaibh. Beidh múinteoir ann ó 8.45 ar aghaidh. Níl cead ag aon tuisitheoir tiomáint isteach geata na scoile.

There is indoor hurling training for third class tomorrow morning (25/02/2015) in St. Eltin's hall from 9-10 am. Bring hurleys and helmets with you if you have them. There will be a teacher at the gate from 8.45am onwards and the children can be dropped off then. Under no circumstance are any parents allowed to drive onto St. Eltin's grounds at this time.


Friday, 13 February 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 – Feabhra – 2015


Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
13 – Feabhra – 2015


Thursday, 12 February 2015

Tuistí na bPáistí don Chéad Fhaoistin/ First Communion Parents

Beidh an 'Do This in Memory Mass' sa séipéal oíche Dé Sathairn seo 14/2/2015 ag 6:30in.

Wednesday, 11 February 2015

Rang a 3 agus Rang a 4 - Turas StaireTuras Staire

Tá turas staire eagraithe againn do rang a 3+4. Beidh siad ag dul go Cóbh ar an mbus ar an 12/03/15! 
Beimíd ag foghlaim faoi an Gorta Mór agus an Lusitania ag an Ionad oidhreachta i gCóbh. Is féidir leat níos mó a fháil amach anseo  
Ansin beidh picnic againn i bPáirc Uí Chinnéide.
Ar dheireadh, rachaimíd chuig an an ionad an Titanic Experience. Is féidir leat níos mó a fháil amach anseo 
Beidh costas €15 an páiste ar an turas, a chlúdaíonn dhá thicéad isteach agus praghas an bhus. Is fiú go mór é. Seol isteach an t-airgead chuig an múinteoir ranga nuair is féidir leat. 
Táimíd ag súil go mór leis!


We have organised a wonderful history trip for 3rd and 4th class. They will be brought to Cóbh by bus on the 12/03/15!
We will learn all about the Great Famine and the Lusitania at Cóbh Heritage Centre. You can read all about it here
We will then have a picnic in the band stand in Kennedy's Park. 
We will then go to Titanic Experience Cork and learn all about the Titanic. You can read more about it here
The price is €15 per pupil. This covers two entry tickets and the bus.
Please send in this money to your class teacher before the 12/03/15. 
We are really looking forward to it!

POD

Primary Online Database: POD.

Meabhrúchán/ Reminder: 

Dos na daoine nár sheol ar ais an litir leis na sonraí POD, seol isteach iad chuig do mhúinteoir ranga roimh an Aoine seo 13/02/15. Má tá sé caillte agat, cuir glaoch ar an runaí agus tabhairfaidh sí cóip eile duit.

Ní caithfidh an scoil cead a fháil chun na sonraí neamh-íogair a sheoladh ar aghaidh chuig POD e.g. ainm, seoladh an pháiste. Tá an deis agat anois chun na sonraí sin a chuir suas chun dáta e.g. seoladh nua le déanaí. Muna bhfuil uimhir PPS tugtha, gheobhaidh POD amach é iad fhéin, sloinne roimh phósadh an mháthair a úsáid.   
Ní caithfidh tuistmitheoirí sonraí íogair  faoi reiligiún, eitneach nó cultúr a thabhairt. Tá sé mar cheart agat an bosca 'no consent' a roghnú sa chás sin. Please return the completed/corrected POD letter that you received a few weeks ago before this Friday 13/02/15. If you have misplaced it, please ring the secretary and she will send home another copy. 

Please be aware that the school does not need your consent to forward on the non-sensitive information to POD i.e. name, address etc of your child. We have simply given you the opportunity to update this information e.g. if you have changed address. If PPS no. is not provided, POD will generate that information themselves by using the maiden name of the child's mother. 

Two optional pieces of information requested about your child, religion and ethnic or cultural background, are considered under Data Protection legislation to be sensitive personal data and require your consent in order for the data to be transferred to the Department.

Some parents have chosen to tick the no consent box on the POD forms for this sensitive information and they are very entitled to do so. 

Tuesday, 10 February 2015

Boscaí LóinBa mhaith leis an gCoiste Glas ár mbuíochas a ghabháil (Thank you) chuig na tuismitheoirí ar fad nár úsáid scragall stáin an tseachtain seo caite 2-6/02/15. (for not using aluminium foil.)

Mhol tuismitheoirí sa suirbhé agus mhol an saineolaí a tháinig chugainn chun caint linn chun cosc iomlán a chur ar scragall stáin agus scannán cumhdaithe.
(In our survey, some parents suggested that we prohibit the use of aluminium foil for wrapping food completely. Our guest speaker, an expert in recycling, said that cling film is not recyclable and not very reusable.)

Tá an cinneadh déanta againn chun a bheith i gcoinne scragall stáin agus scannán cumhdaithe sa scoil as seo amach. 

We have decided to strongly discourage the use of aluminium foil and cling film to wrap food in our school from now on.

Tuigimid go bhfuil sé seo an-bhearránach. (We understand that this is inconvenient for parents.) Ach, táimíd ag impí oraibh chun tacú linn. Tá a lán scoileanna ar fud an domhan ag spreagadh páistí chun 'bia nocht' a ithe don lón.   
(However, this move has been made by many primary schools all around the world and is referred to as 'nude food' or 'litterless lunch.' We are encouraging parents and guardians to use reusable pouches and cases when packing lunches.) 

An Coiste Glas :-)
   

Traenáil iomanaíochta sa halla

Ní bheidh aon traenáil iomanaíochta ar siúl amárach (11/02/2015) i halla Naomh Eltin do rang a 3 nó rang a 4. Tar ar scoil mar is gnáth. 

Comhghairdeas do na cailíní i rang a 3, a bhuaigh an chomórtas camógaíochta sa halla in Ath an Mhaide inné (09/02/2015). Bhíodar do-chreidte. Maith sibh cailíní!


There is no indoor hurling training tomorrow morning (11/02/2015) in Naomh Eltin's hall for either third or fourth class.

A big congratulations for the girls in third class, who won the indoor hurling competition in Riverstick yesterday (09/02/2015). They played excellently both as a team and individually. Well done girls!


Múinteoir Ciara

Monday, 9 February 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 06 – Feabhra - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
06 – Feabhra - 2015


Friday, 6 February 2015

Cóineartú / Confirmation

Tuismitheoirí (Parents) Rang 5 agus 6

Beidh litir (letter) ag dul amach (will be sent out) Dé Luain 9ú Feabhra 2015 (next Monday 9th February 2015) faoin Cóineartú (about Confirmation).

Go raibh maith agaibh!

An Brat GlasAn Coiste Glas: 


Táimíd i ndiaidh a lán obair a dhéanamh an tseachtain seo ar fad agus táimíd céim níos congaraí chun an brat glas a bhaint amach

(We have done a lot of work this week and are one step closer to the Green Flag)
Tosnaíonn dea-nósanna sa bhaile agus caithfidh na páistí foghlaim faoi athchúrsáil agus athúsáid sa bhaile, agus gan bruscar a chaitheamh nó rudaí a chur amú 

(Education begins at home and the benefits of recycling and reusing materials need to be instilled in children from an early age. Children need to be taught by example not to litter and not be wasteful.)

Is féidir libh dul i dteagmháil leis an gCoiste Glas aon am i rith na bliana má tá tuairimí agaibh nó má tá aon ceist agaibh. 

(You can contact the Green Team via email throughout the year if you have any further suggestions or questions.)


An Coiste Glas :-)

Thursday, 5 February 2015

Drop-Off Zone

Seoladh litir abhaile( a letter was sent home)  le do pháiste inné (yesterday 4/2/2015)  ag míniú faoi an láthaireán Tomáint Timpeall  (Drop-Off Zone) atá á thógaint  faoi láthair. Déan cinnte é a léamh le bhur dtola. Tá cóipeanna sa bhreis ag Hilda san oifig. ( Extra copies are available from Hilda in the oifig.)

Blitz Camógaíocht cailíní Rang 3 / 3rd Class Girls Camogie Blitz

Beidh blitz camógaíochta ag cailíní Rang 3 ar an Luain 9ú Feabhra 2015 in Áth Mhaide. Beimid ag fágaint an scoil ag 11.15 ag ar ais roimh 2.30. Táimid ag lorg beirt tuismitheoir chun síobanna a thabhairt ann agus ar ais ar scoil arís. Téigh i dteagmháil le  Hilda le bhur dtola más féidir libh tiomáint.

There will be a blitz for third class girls on Monday 9th Febuary 2015 in Riverstick. We will be leaving school at 11.15 and back before 2.30. We are looking for 2 parents to drive to and from the blitz. Please make contact with Hilda if you are willing to drive.


Rang a 3 Third Class Girls Camogie Blitz

Beidh blitz camógaíochta ag cailíní Rang 3 ar an Luain 9ú Feabhra 2015 in Áth Mhaide. Beimid ag fágaint an scoil ag 11.15 ag ar ais roimh 2.30. Táimid ag lorg beirt tuismitheoir chun síobanna a thabhairt ann agus ar ais ar scoil arís. Téigh i dteagmháil le  Hilda le bhur dtola más féidir libh tiomáint.

There will be a blitz for third class girls on Monday 9th Febuary 2015 in Riverstick. We will be leaving school at 11.15 and back before 2.30. We are looking for 2 parents to drive to and from the blitz. Please make contact with Hilda if you are willing to drive

Wednesday, 4 February 2015

Ranganna Gaeilge i gcóir na tuismitheoirí

Le do thoil, tabhair do ainm go dtí Hilda amárach (05/02/2015) má tá suim agat ranganna Gaeilge a dhéanamh sa scoil. Níl mórán tar éis chuir isteach ar na ranganna in aon chor agus gach seans nach rachaidh sé ar aghaidh mura bhfuil na huimhreacha againn.

If you have any interest in attending Irish classes in the evening time at the Gaelscoil please leave your name with Hilda tomorrow (05/02/2015). There has been very little interest so far and every chance that they may not be enough numbers to go ahead.

Airgead caillte / Lost money

Fuarthas suim d'airgead i seomra Rang 6 ar an Déardaoin 29ú Eanair 2015. Más rud é gur chaill éinne aon airgead, teigh i dteangbháil le Hilda san oifig le bhur dtola. Go raibh maith agaibh.

A sum of money was found in the Sixth Class classroom on Thursday the 29th January 2015. Please contact Hilda if you think it may be yours. Go raibh maith agaibh.

Tuesday, 3 February 2015

Brat Glas 03/02/15
Míle buíochas dos na daoine a rinne an suirbhé inné, 02/02/15. Tá sé fós ar fáil anseo 

Many thanks to the parents who have completed our survey yesterday 02/02/15. It is still available here

We have taken all of your comments on board and have already acted on some of them. Today, we registered for the WEEE pledge and we will have a battery recycling box available here at school soon.

Beidh cainteoir ag bualadh isteach chugainn (guest speaker) an Déardaoin seo, 05/02/15 chun caint faoi athchúrsáil. 

Ná déan dearmad- (Don't Forget) Tá cosc ar scragall stáin sna boscaí lóin an tseachtain seo ar fad (the use of aluminium foil for wrapping food is prohibited for all of this week... 02/02-06/02/15.)

An Coiste Glas :-)
  


Rang a 4- Blitz Iománaíochta

Meabhrúcháin: Reminder:

Blitz iománaíochta ar an 04/02/15 i mBaile an Easpaig (Bishopstown) ag buachaillí R4.
Fágaint ag a 12.15.

Ar ais timpeall a 15.30 (returning to school approx. 3.30pm.)


Traenáil Iománaíochta R3

Beidh traenáil iománaíochta ar siúl do R3 maidin amárach (04/02/2015) i halla Naomh Eltin óna 9-10 a chlog. Beidh múinteoir ag an geata ag a 8.45a.m. Níl cead ag aon tuismitheoir tiomáint laistigh do geataí Naomh Eltin. Fág na páistí ag an geata leis an múinteoir le do thoil. 

There will be hurling training for 3rd class tomorrow morning (04/02/2015) in Naomh Etin's hall from 9 - 10 o'clock. There will be a teacher at the gate from 8.45am onwards. In no circumstance is it permitted for parents to drive onto the school grounds. Please drop your child off with the teacher at the gate. 

Go raibh maith agaibh,

Múinteoir Ciara

Múinteoirí Nua / New Support Teachers

Comhghairdeachas ( congratulations) agus slán le Jeremhiah atá tar éis post sealadach (temporary)a fháil i Scoil Naomh Eltin. Tá Múinteoir Selina againn ina ionad (appointed to replaceagus tá ag éirí go hiontach leí sa phost cheana fhéin. 

Tá Múintoeir SíleBríd tar éis post bliana ( temporary) a fháil sa Tacaíocht Foghlama ( Learning Support). Beidh sí ag eagrú cruinnithe le tuismitheoirí a bpáistí tar éis an bhriseadh meán téarma. ( She will organise Parent/ Teacher meetings with you after midterm to discuss the work being covered in her class.) 

Searmanas an tSolais ag Rang 5 & 6 / Fifth and Sixth Class - Ceremony of Light

Beidh Searmanas an tSolais (Ceremony of Light) ar siúl ag Rang a 5 agus  6 ar an 23ú Márta 2015 sa séipéal ag a 7.30.

Monday, 2 February 2015

Míoltóga Gruaige

A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige i rang Naíonáin Shínsearacha inniu 02/02/2015. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
I have been informed of  a case of head lice in  Senior Infants today 02/02/2015. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.

Céad Fhaoistin R2 / 2nd Class - First Confession

Beidh Céad Fhaoistin R2 ar siúl ar an 2/3/2015 ag a 7 sa séipéal.


An Brat Glas- SUIRBHÉ

An Brat Glas- Seachtain Athchúrsáile/Recycling WeekGach Tuismitheoir/ Every parent: 

Le bhur dtola, déanaigí an suirbhé seo. Cabhróidh sé linn an brat glas a fháil. 
Tá fonn orainn go mbeadh tuismitheoirí agus an phobal ag déanamh athraithe comh maith chun feabhsú sa bhaile agus níos mó athchúrsáil agus athúsáid a dhéanamh, agus níos lú cur amú agus caitheamh bruscar a dhéanamh. 

Cliceáil anseo


Please take the time to complete our parent survey- all about litter and waste. 
This will help us on our quest to be awarded with a green flag. 
We want parents to reflect upon their own practices. We want to promote more recycling and reusing at home and in the community. Parents are asked to think about how they can help us attain the green flag. We need to reduce the amount of waste we are producing at school. You will also have the opportunity to share advice with us in this survey 

Please click here 


An Coiste Glas :-)
The Green Team :-)


Blitz Iománaíochta Laistigh- Rang a 4

Buachaillí Rang a 4:

Tá blitz iománaíochta ag na buachaillí i Rang a 4 ar an gCéadaoin seo, 04/02/15 i mBaile an Easpaig ag a 1.00 i.n., fágaint na scoile ag a 12.15.
Táimíd ag lorg ceathrar tuismitheoir chun síobanna a thabhairt ann agus ar ais ar scoil arís. Téigh i dteagmháil le Hilda le bhur dtola más féidir libh tiomáint. 

The 4th class boys have an indoor hurling blitz this Wednesday 04/02/15 in Bishopstown at 1pm. We will be leaving the school at 12.15pm. 
We are looking for four parents to drive to and from the blitz. Please make contact with Hilda if you are willing to drive.