Wednesday, 29 April 2015

Ficheall / Chess

A thuismitheoirí,

Tá tuismitheoir á lorg agam le taithí fichille chun cabhair a thabhairt i rith am fichillie gach Luan óna 2.30 - 3.30 de bharr uimhreacha arda.

Tabhair d'ainm do Hilda má tá tú sásta cabhrú le do thoil.
Go raibh maith agaibh,

I am looking for a parent who can play chess to help with the chess every Monday from 2.30 - 3.30p.m. because of high numbers.

Please give your name to Hilda if you are happy to help.
Thank you.

Áine Ní Liatháin

Tuesday, 28 April 2015

Tuismitheoirí Ranganna 3,4,5,6, agus an Banna Ceoil (School Band)

Beidh bhur bpáistí ag siúl anuas go dtí an séipéal lena múinteoirí i gcómhair cleachtadh cóir / ceoil agus Cóineartú amárach an 29/04/2015 agus ar an Aoine an 01/05/2015.
Your children will be walking down to the church with their teachers for choir / music and Confirmation practice tomorrow, 29/04/2015 and on Friday, 01/05/2015.Monday, 27 April 2015

Tuismitheoirí Rang 6 / Sixth Class parents

Ní bheidh na griangrafanna don Leabhar Bliana á thógaint go dtí tar éis an Cóineartú.

Photos for the Yearbook will not be taken tomorrow Tuesday 28/04/2015 as previously advised. We will arrange another date after the Confirmation.

Míle buíochas.

Páistí ag dul faoi lámha an Easpag 2015 / Confirmation 2015

Tá ár gCoinéartú ar siúl seachtain ón lae amárach ar an 5/05/2015 ag a 10.30. Beidh fáilte romhaibh go léir teacht chuigh an Friary i  ndhiaidh an searmanas le haghaidh cupán tae. Tá  Robes na pbáistí  ag teacht chuigh na scoile ar an Aoine bheag seo. Tá costas €15 orthu. Tabhair isteach an tairgead roimh an Aoine le bhur dtola. Táimid ana ghnóthach ag ullmhú don lá speisialt seo don Ghaelscoil agus ag súil go mór leis. Má tá aon cheist agaibh maidir leis an lá tá fáilte romhaibh teacht agus labhairt le hEavan nó Michelle.

Confirmation will take place a week from tomorrow on 05/05/2015 at 10.30 a.m. You are all welcome to come to the Friary after the ceremony for a cupán tea. The children's robes will be delivered to the school this Friday (01.05.2015). The cost to rent the robes is €15.  Please bring in the fee before Friday. We are very busy preparing for this special day for the Gaelscoil and we're really looking forward to it. If you have any question about the ceremony  you are welcome to come and talk to either Eavan or Michelle.

Fwd: Bob-a-Job

Tá cúpla foirm fós le seoladh thar nais, seol isteach amárach (28/04/2015) iad le bhúr dtola.  Ár mbuíochas le páistí na scoile as na postanna bheaga go léir atá déanta acu sa bhaile agus sa cheantar ar mhaithe na scoile.

There are still a couple of Bob-a-Job forms to be return. Please return them tomorrow (28/04/2015). Our thanks to the school children for all the little jobs that they have done at home and locally for the good of the school.

Fwd: Leabhair agus Éide Scoile 2015/2016

Ní bheidh na comhlachtaí Liam Ruiséal ná 4orm ag teacht chun na scoile i mbliana (2015) chun a earraí a dhíol. Beidh oraibh dul chucu chun bhur leabhair agus éadaí scoile a cheannach. Beidh liostaí leabhair á sheoladh amach againn go gairid.

Liam Russel and 4orm will not be coming to the school this year (2015) to sell their products. This means that you will have to go to them directly to purchase your books and school uniforms. Book lists will be sent out shortly.
Friday, 24 April 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 24 – Aibreán - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
24 – Aibreán - 2015

Thursday, 23 April 2015

Tuismitheoirí Rang 5 agus 6

Beidh na páistí atá ag déanamh an Cóineartú ag siúl síos go dtí an séipéal maidin amárach 24/04/2015 agus ansin beidh gach duine i Rang 5 agus 6 ag siúl suas go dtí an páirc CLG do blitz iománaíochta.

Children making their Confirmation will be walking down to the church to practice tomorrow morning 24/04/2015 and then all children in Fifth and Sixth Classes will be walking up to the GAA pitch for the hurling blitz.

Go raibh maith agaibh. 

Tuesday, 21 April 2015

Blitz Peil Gaelach R4-R6

Blitz Peil Gaelacha Ranganna 4-6

Tá blitz peil gaelach ar siúl Dé Céadaoin 22/04/15 i bpáirc CLG Chionn tSáile i gcoinne scoileanna áitiúla do ranganna 4-6. 
Beidh ranganna 4-5 ag siúl ann ag a 09.30 r.n. agus ar ais ag a 12.30 i.n.
Beidh rang a 6 ag siúl ann ag a 12.00 i.n.  agus ar ais ag a 2.00 i.n. 

Beidh cosaint fiacla ag teastáil ó gach páiste agus tá cead acu buataisí peile a chaitheamh ach níl gá.

Tá praghas €2 an páiste ar an mblitz. Clúdaíonn sé seo deoch, boinn má bhuann siad agus milseán amháin. An club C.L.G a eagraíonn é seo agus is tradisiún é rud amháin milis a thabhairt amach. Bíonn sé tuillte acu i ndiaidh blitz. 


4th- 6th class have a football blitz Wednesday 22/04/15 in Kinsale GAA pitch. 

4th-5th are walking to the blitz at 09.30am and returning at 12.30 pm. 
6th class are walking to the blitz at 12pm and returning at 2.00 pm. 

Every pupil needs a pair of gum shields. Football boots are allowed but optional. 

Each pupil must pay €2 to participate. This covers the cost of a drink, a treat and a medal if they win. Kinsale GAA are the organisers of this blitz and it is a tradition to give one treat per player and it is well earned after all the matches. 

Táimíd ana bhuíoch as CLG Chionn tSáile. 
We are very grateful to Kinsale GAA and all involved. Tuistí Rang 2-6 / Parents of 2nd to 6th ClassWe started knitting last Friday (24.04.2015) with the children from 2nd to 6th class.   2nd class are busy making their tin whistle holders, they are welcome to start on the squares for the “blankets of hope” once they have the holders finished
We have asked the children to cast on 20 stitches and to knit 20 rows. They should end up with a square that’s between 10cm and 11 cm. We will then join them all together to make the blankets which we will give to the charities for children undergoing chemo. The more squares the better so if you would like to dig out the knitting needles and get knitting please do and send the square in with your child to school.

We will be back again on Friday (24.04.2015) to make further progress we hope.. please do encourage your children to bring the knitting home and do a line or 2 in the evening and also bring into school so that they can do if they have any free time.

The wool shop in Kinsale has 6 sets of needles left if you haven’t got needles. Please remind you child to bring the knitting in on Friday.

Grace Crowley


Haca/Hockey Rang a 2

Haca/ Hockey Rang a 2: 

Beidh treanáil haca ar siúl ar scoil do rang a 2 ar fad ar feadh 4 seachtaine, gach Déardaoin ag tosnú ar an 30ú Aibreán 2015. 
Beidh cosaint fiacla agus loirgneáin ag teastáil ó gach páiste. 
Beidh sé saor in aisce, ár mbuíochas le Club Haca Chionn tSáile. 

Rang a 2 will have hockey training in school for 4 weeks, every Thursday, starting on the 30th April 2015. They will need to bring in their own gum shields and shin guards. Hockey sticks will be supplied. This training is free of charge. Our thanks to Kinsale Hockey Club. 
​​

Monday, 20 April 2015

Blitz Peil Gaelacha R1-R3


Blitz Peil Gaelacha Ranganna 1-3

Tá blitz peil gaelacha ar siúl Dé Máirt 21/04/15 i bpáirc CLG Chionn tSáile i gcoinne scoileanna áitiúla do ranganna 1-3. 
Beidh ranganna 1+2 ag siúl ann ag a 10.00 r.n. agus ar ais ag a 12.30 i.n.
Beidh rang a 3 ag siúl ann ag a 12.00 i.n.  agus ar ais ag a 2.00 i.n. 

Beidh cosaint fiacla ag teastáil ó gach páiste agus tá cead acu buataisí peile a chaitheamh ach níl gá.

Tá praghas €2 an páiste ar an mblitz. Clúdaíonn sé seo deoch, boinn má bhuann siad agus milseán amháin. An club C.L.G a eagraíonn é seo agus is tradisiún é rud amháin milis a thabhairt amach. Bíonn sé tuillte acu i ndiaidh blitz. 


1st- 3rd class have a football blitz Tuesday 21/04/15 in Kinsale GAA pitch. 

1st-2nd are walking to the blitz at 10.00am and returning at 12.30 pm. 
3rd class are walking to the blitz at 12pm and returning at 2.00 pm. 

Every pupil needs a pair of gum shields. Football boots are allowed but optional. 

Each pupil must pay €2 to participate. This covers the cost of a drink, a treat and a medal if they win. Kinsale GAA are the organisers of this blitz and it is a tradition to give one treat per player and it is well earned after all the matches. 

Táimíd ana bhuíoch as CLG Chionn tSáile. 
We are very grateful to Kinsale GAA and all involved. 


Friday, 17 April 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 17 – Aibreán - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
17 – Aibreán - 2015

Glantachán Earraigh / Spring Clean 2015D'éirigh go hiontach le ranganna 3+4 ag glanadh trá Bhaile an Ghearóid ar an 16/04/15. Bhailigh siad thart ar sé mála lán de bhruscar (agus crann Nollag amháin!) Ár mbuíochas leo. Tá ár gcósta ag féachaint i bhfad níos glaine anois. 

3rd and 4th class were very successful with their Spring Clean on Garretstown Beach and managed to collect 6 full bags of rubbish (and one Christmas tree!) Well done to them. Thanks to them our beautiful coastline is now a lot cleaner. 

An Coiste Glas :-)

Grianghraif / Photos

Rang 2 - Céad Chomaoineach / 2nd Class - First Holy Communion

Ón tAthair de Siún / From Father Young:

Do this in Memory Mass

The Third Week of Easter

Mass dates and times:

Saturday 18/03/2015 - Gaelscoil and Dunderrow, 6.30 p.m.
Sunday 19/03/2015 - Scoil Naomh Eltin and Summercove, 10a.m.

The children and parents are asked to read pages 62 & 63 of the Thumb Book.

Gospel: (Luke 24; 35-43)
An account of Jesus appearing to the disciples after his resurrection

This week also (18/03/2015)  Fr. Robert mentioned that he will say the prayers before and after Communion; the children have started to learn these, so maybe let them know that they can join in on Saturday if they wish.

On Communion Day

1. It is requested that no photographs or recordings be taken in the church before or during the ceremony; it can sometimes be too much of a distraction for the children.
2. A photographer has been booked to take a group photograph at the end of the Mass so please stay on for this if possible.


Treanáil Iománaíochta R3 R4 2015

Tá treanáil iománaíochta agus camógaíochta i ndiaidh am scoile a bhí ar siúl gach Déardaoin sa dara théarma 2015 do Ranganna 3+4 críochnaithe anois.  
Ár mbuíochas le hEithne Mhic Ghiolla Phádraig agus Carol Uí Chéilleacháin a rinne an treanáil leo agus le múinteoirí Aodán Ó Mátharbhuí agus Siobhán Ní Núnáin a chabhraigh leo. 

The after school hurling and camogie training that took place in the 2nd term 2015 for 3rd and 4th class every Thursday is now finished. 
Our thanks to Eithne Mhic Ghiolla Phádraig and Carol Uí Chéilleacháin who ran the training and to múinteoirí Aodán Ó Mátharbhuí and Siobhán Ní Núnáin who helped out. 


Wednesday, 15 April 2015

Blankets of Hope

The Children in 2nd to 6th class  will start their blankets on Friday – we have some parents who will be helping the kids but if you are around to help from 9am on Friday please contact Grace  087 9788132 (all you need to be able to do is plain stitch – no fancy stuff required !!)

The school has enough wool for all the students. Please make sure that the children bring in their needles this Friday (17.04.2015) – for those who needed to get them we are organising to have them for them. If you want to get started in the meantime – 20 stitches and 20 rows.

Grace

See poster below for more detailsTuesday, 14 April 2015

Buaiteoir comórtas ealaíne!

Táimid an bhródúil as Gabby Ní Shuilleabháin (Rang 2) a bhuaigh duais sa chomórtas ealaíne na Cásca Bandon Co-Op. Fuair Gabby ubh Cásca álainn de bharr an dathú iontach a rinne sí. Maith thú Gabby!

Cispheil

Ní bheidh cispheil ar súil amarach (15.04.2015) tar éis am scoile - beidh buachaillí sciath na scol ag cleachtadh amárach. Beidh cleachtadh cispheile ag tosnú tar éis an comórtas Sciath na Scol.

There won't be basketball training tomorrow (15th April 2015) after school - boys hurling Sciath na Scol team are training. Basketball will start after the Sciath na Scol competition.

Go raibh maith agaibh,
Aodán

Comhghairdeas Philippa!Tháinig Philippa Nic an Taoisigh sa dara áit sa chomórtas ealaíne Texaco le déanaí.
Chomhghairdeas mór léi!

Monday, 13 April 2015

Glantachán an Earraigh/ Spring Clean Rang a 3+ Rang a 4Tá rang a 3 agus a 4 ag glanadh trá Bhaile an Ghearóid an Déardaoin seo 16/04/15. 
Beidh costas €2 an páiste á bhailiú againn chun praghas an bhus a chlúdú. 

Beidh na páistí ag bailiú bruscair (beidh lámhainní ar fáil.) Ansin beidh cluichí againn ar an dtrá agus foghlaimeoimíd faoi an dtrá mar ghnáthóg agus an tabhacht a bhaineann leis an dtimpeallacht a choiméad glan. 


3rd and 4th class are doing a Spring Clean on Garretstown beach this Thursday 16/04/15. 
We are asking 3rd and 4th class parents to give €2 per pupil to cover the price of the bus to and from the beach. 
We will gather rubbish (robust gloves will be provided). We will then learn about the beach as an important habitat and the importance of protecting the environment. Finally we will play some games on the beach. 

Fágaint na scoile: 11.30 r.n.
Ar ais ar scoil: 1.45 i.n.

weather permitting!
Braitheann sé ar an aimsir!

Go raibh míle maith agaibh. 

An Coiste Glas :-)

Contact us with any queries or suggestions: ancoisteglas@gaelscoilchionntsaile.ie

Bob A Job

Seol (return) na cártaí(sponsorship cards) thar nais roimh an Aoine an 17/04/2015 le bhur dola.

Gleacaíocht / Gymnastics

Beidh ranganna gleacaíochta (gymnastics) ag tosnú ar an Aoine bheag seo an 17ú Aibreán 2015 agus ag leanúint gach Aoine go deireadh na bliana. 10 rang san iomlán atá i gceist (10 classes in total).