Friday, 29 May 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 29 – Bealtaine - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
29 – Bealtaine - 2015

Thursday, 28 May 2015

Airgead faighte - Money found

Airgead faighte ag páiste sa chlós ar an Máirt seo chaite 26.05.2015 - ar chaill éinne é?
A small sum of money found in the yard last Tuesday 26.05.2015 - It is being kept in the office for anyone who may have lost it.

Hilda

--

Gaelscoil Chionn tSáile
An Ceapach
Cionn tSáile
Co. Chorcaí
Oifig: 021-477-3731

Wednesday, 27 May 2015

Tuismitheoirí Rang a 6

Haigh Mham, táimid i gCiarraí agus ag bhaint sár thaitneamh as an dturas!

(Hi Mom, greetings from Kerry, we are having a fantastic time!)

Comhghairdeas!Comhghairdeas ó chroí leis an bhfoireann de bhuachaillí a bhuaigh in aghaidh an tOileán Bheag i bPáirc Nemo Rangers inné 26/05/15 sa chluiche cheannais iománíochta Sciath na Scol (Roinn Uirbeach H Dúbalta.)

Maith sibh lads! Tá éacht mór déanta agaibh agus ba chóir daoibh a bheith an-bródúil asaibh féin. 

Ár mbuíochas leis na tuismitheoirí agus na múinteoirí ar fad a rinne treanáil iománaíochta leo thar na blianta i rith agus i ndiaidh am scoile. Go háirithe Eithne Nic Giolla Phádraig, Ger Ó Murchú, Múinteoir Ciara Ní Chonchúir, Múinteoir Róisín Ní Mhathúna agus Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí.   
 ​
A big congratulations to the school's boys hurling team who beat Little Island in Nemo Rangers park yesterday 26/05/15 in the Sciath na Scol Urban Doubles Final. 

Well done! This is a great achievement and you should be very proud of yourselves. 

Our thanks to the parents and teachers who did hurling training with them over the years both during and after school hours. A special thanks to Eithne Nic Giolla Phádraig, Ger Ó Murchú, Múinteoir Ciara Ní Chonchúir, Múinteoir Róisín Ní Mhathúna and Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí.  

Grianghraif / Photos

Le French Club- Bricfeasta agus Seó Faisean!


​Beidh bricfeasta francach ag rang a 4 maidin Dé hAoine 29/05/15 le Natacha.
Cuirfidh sí gach rud ar fáil. 

4th class will eat a French breakfast this Friday morning 29/05/15 with Natacha. She is supplying the food. Anyone who has dairy and gluten free diet, please bring in your own soy milk and gluten free bread/crackers.


Bhí seó faisean francach le déanaí ag rang a 5 sa rang fraincíse! Labhair siad fraincíse agus bhí an-am acu.
5th class held a very successful french fashion show in school! They spoke lots of french and had great fun.  
Tá na grianghraif (photos) ar fáil anseoHaca R2/ Hockey Blitz R2Beidh bliots haca (hockey blitz)ag rang a 2 amárach (Thursday) 28/05/15 i Sáile. 
Beidh siad ag siúl ann ag a 9.00 r.n. 
Beidh siad ag siúl ar ais ar scoil ag a 1.00 i.n.

Beidh orthu (They need) loirgneáin (shin guards), cosaint fiacla (gum shields), éide spóirt, lón agus deoch (sports clothes, lunch and drink) ag teastáil uathu. 

Gheobhaidh siad na bataí haca ar scoil (school will supply hockey sticks.)Monday, 25 May 2015

Turas Rang 3 chuig Neptune Stadium

Beidh Rang 3 ag dul ar turas chuig an Neptune Stadium amárach (tomorrow) an Mháirt (Tuesday) 26/5/15. Tá an turas (trip) seo mar chuid don chláir (programme) Sport for Life a ghlacamar páirt (took part in) im mbliaina (this year).

Beidh na páistí ag fágaint (leaving) an scoil ag a 08.15 ar maidin (in the morning) agus ar ais (back) ag a 1.15. Bí cinnte go bhfuil do pháiste ag caitheamh a éide spóirt (school tracksuit) agus go bhfuil lón (lunch) agus deoch (drink) acu amárach. Turas saor in aisce (free trip) atá i gceist.

Go raibh maith agaibh

Cluiche Cheannais Iománaíochta Sciath na Scol 2015

An Fhoireann agus lucht tacaíochta:
The team and Supporters: 

Tá fáilte roimh ranganna a 4- 6 buachaillí agus cailíní dul chuig an chluiche cheannais ar an Máirt seo, 26/05/15, chun tacaíocht a thabhairt. Muna bhfuil suim acu dul, níl aon brú orthu. Fanfaidh siad ar scoil le ranganna 1+2.

Cluiche- Nemo Rangers @12.30 i gcoinne an t Oileán Beag.

Foireann: Bus ag fágaint ag a 10.45. Ar ais ar scoil ag a 2.30. Beidh ar gach imreoir €5.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce. 

Lucht Tacaíochta (páistí) 
Bus ag fágaint ag a 11.15. Ar ais ar scoil ag a 2.30.
Beidh costas €6.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú. Iocfaidh an scoil as an cuid eile den phraghas. Tá cead agaibh éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt libh. 

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtola teir chuig an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin. 

Rang a 4- Múinteoir Siobhán
Rang a 5- Múinteoir Michelle
Rang a 6- Múinteoir Eavan


Gaelscoil Chionn tSáile V Little Island

4th-6th class boys and girls will be supporting the boys' hurling team this Tuesday 26/05/15 in Nemo Rangers pitch at 12.30. It's no problem if they do not want to attend the final. They will be supervised in with 1st or 2nd class. 

Supporters (students 4th-6th class): Leaving school at 11.15am on a bus. Returning to school at 2.30pm. Each student must pay €6 towards the price of entry and bus. The school has subsidised this price and will be covering the remaining cost. Please send in payment tomorrow morning 26/05/15 to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. 

Team: Leaving the school at 10.45am. Returning to school at 2.30. You will need to contribute €5 towards the price of the bus. Players' entry is free.


Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Nemo Rangers. Programmes are €1 each. If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: 

Rang a 4- Múinteoir Siobhán
Rang a 5- Múinteoir Michelle
Rang a 6- Múinteoir Eavan

Gaelscoil Chionn tSáile abú!
Beir bua!


Friday, 22 May 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 22 – Bealtaine - 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 – Bealtaine - 2015


Go n-éirí leat!/ Best Wishes

​Go n-éirí go geal le Siobhán Uí Doibhlín atá ag glacadh páirt i dtrí-atlan an Domhnach seo 24/05/15 san Iodáil, ar son Éire! 

The very best of luck to Siobhán Devlin who is representing Ireland in the Challenge Rimini Triathlon in Italy this Sunday 24/05/15!

Éire abú!


Aifreann an Chéad Chomaoineadh / First Communion Mass

Codladh amháin fágtha! Caithfidh na páistí ar fad a bheith sa seipéal ag 10:30rn maidin  amárach 23/5/2015. Tosnóidh an aifreann ag 11:00rn. Caithfidh páistí sa chór is sa bhanna ceoil éide scoile a chaitheamh (seachas páistí le deartháireacha is deirfiúracha ag glacadh an Chéad Chomaoinedh)

Bain sult mór as an lá speisialta!

One more sleep! All children must be in the church tomorrow morning 23/5/2015 at 10:30am. Mass will start at 11:00am. Children in the choir and school band will wear full  school uniforms (except siblings of those making their First Communion).

Enjoy the big special day!

Traenáil foireann Sciath na Scol

Beidh traenáil (training) tar éis am scoile 2.30pm - 3.30pm do na buachaillí atá ar an bhfoireann iománaíochta (hurling team) Sciath na Scol, Dé Luain seo chughainn (25/05/2015). Go raibh maith agaibh.

Íocaíochtaí ar líne / On-line payments (Reminder)

Maidir le íocaíochtaí ar líne i gcóir imeachtaí éagsúla na scoile, téir go dtí www.gaelscoilchionntsaile.ie -> 'eolas' -> 'on-line payments' agus cuir isteach do ríomhphost cláraithe le bhur dtola.

As regards on-line payments for various school activities, please go to www.gaelscoilchionntsaile.ie -> 'eolas' -> 'on-line payments' and enter your registered email address.

Go raibh maith agaibh,

Hilda
An Gealladh / The Pledge

Meabhrúchán (reminder) do thuismitheoirí Rang 5 agus 6;
Beidh An Gealladh (The Pledge) ar siúl ar an Domhnach seo (this Sunday) 24/05/2015 ag Aifreann 10 a chlog (10 o clock Mass).

Wednesday, 20 May 2015

Geansaithe Scoile/ School Jerseys

Tá 11 gheansaí scoile in easnamh. Le bhur dtola féach sa bhaile le haghaidh geansaí scoile agus seol isteach é. 

There are 11 jerseys missings. Please check at home for any school jersey you may have forgetten to send in and please return asap. 

Go raibh maith agaibh. 

Féile Peile Gael Linn

Féile Peile Gael Linn:
Páistí ar an bpainéal R5/R6/ Pupils on the panel from R5 R6: 

Ba mhaith liom mo leathscéal a ghabháil, an Aoine seo 22/05/15 an lá atá an t-airgead ag teastáil uaim don turas chuig an Rinn, ní an dáta a chur mé ar an nóta. 

My apologies, it is this Friday 22/05/15 that is the deadline for payment for the football trip to An Rinn, Dungarvan, not the date that I wrote in the note.

Siobhán Ní Núnáin.  

Tuesday, 19 May 2015

Cleachtadh sa Séipeal don Chéad Chomaoineadh/ Communion Practice in Church

Beidh rang a dó agus an cór (choir) agus an banna cheoil (band) ag cleachtadh (practicing) sa séipéal (church) an tseachtain seo. (This week)
Beimid ag siúl le chéile (walking together) go dtí an séipéal ón scoil amárach an Chéadaoin.(Tomorrow Wednesday 20/5/15).
Ar an Déardaoin (Thursday 21/5/15) agus an Aoine (Friday 22/5/15) caithfidh páistí a bheith ag an séipéal ag 08:50rn. (Children must be at the church at 08:50Hrs). Stopfaidh an bus ag an séipéal. (Bus will stop at church).

Síobanna i gcomhair Sciath na Scol Carrigdhoun R5 agus R6

Táimid ag lorg (looking for) síobanna (lifts) go dtí Brinny GAA ar an 21ú lá de mí Bealtaine (21/05/2015). Tá 3 charr eile ag teastáil uainn. Beidh an chéad cluiche (1st match) ag tosnú (starting) ag 11.30am agus an cluiche deirneach (last) ag tosnú ag 1.30pm. Buachaillí i rang a 5 agus rang a 6 a bhíonn ag imirt iománaíocht (hurling) atá i gceist anseo. Fág d'ainm (leave your name) le Hilda má tá tú sásta (happy to do it) buachaillí a thabhairt ann.

Go raibh maith agaibh,
Múinteoir Ciara

Féinmheastóireacht Scoile/ School Self Evaluation


Uimhearthacht / Numeracy:

Rinneamar measúnú ar uimhearthacht sa scoil i mbliana agus i ndiaidh a lán imscrúdú a dhéanamh, bheartaíomar go raibh gá ann scileanna 'réiteach fadhbanna' a fheabhsú i measc na páistí.
Tá bhur dtuairimí ana thabhachtach chun pictiúr cruinn a fháil ar stad an uimhearthacht inár scoile.
Déanfaimíd iarracht i gcónaí mata a dhéanamh suimiúl, oiriúnach, ag úsáid mata sa timpeallacht agus ag úsáid ábhair concréideach.
Tá suirbhé ar fáil anseo agus cabhróidh na torthaí linn ar ár mbóthar féinmheastóireacht.

We have evaluated numeracy in our school this year. Based on the conclusions of staff discussions as well as standardised test results,we agreed that 'problem solving' was a skill that could be improved upon amongst many of our pupils. As a result, we have focused on the development of this skill throughout this school year 2014/2015 and we will continue to do so next year 2015/2016. 

We always endeavor to teach mathematics in a meaningful way. We use a variety of approaches which include the use of concrete materials, group work and maths games when possible. We held a very successful maths week this year which involved many fun activities for pupils. 
This parent survey will provide us with feedback that we can use in our evaluation and improvement plan. The survey is available here 

Monday, 18 May 2015

Míoltóga Gruaige / Head lice

A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige i rang Naíonáin Shínsearacha agus Rang 2 (M. Róisín) inniu 18/05/2015. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
I have been informed of  a case of head lice in  Senior Infants and 2nd Class (M. Róisín) today 18/05/2015Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.

Sunday, 17 May 2015

Comórtas Fichille

Ghlac cúigear páiste páirt i gcomórtas fichille ar an 14ú Bealtaine i Gaelscoil Uí Riada, Wilton. Tháinig siad sa chéad áit agus rinneadar sár iarracht ar son Gaelscoil Chionn tSáile. Comhgairdeas le na páistí ar fad!!

Ghlac Óisín, Conchúr, Daithí, Fionn agus Seán as R5 + R6 páirt sa chomórtas.

Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Oliva Queve as ucht an cabhair ar fad a thug sé don foireann fichille ar an lá agus gach Luan i ndiaidh scoile.

Maith sibh buachaillí!


Five students took part in a chess tournament in Gaelscoil Ui Riada in Wilton on Thursday May 14th. They placed first overall and did a fantastic job representing their school. Congratulations!

 Óisín, Conchúr, Daithí, Fionn and Seán from 5th and 6th made up the team.

A special thanks to Oliva Queve for the help on the day and help with the after school chess.


Friday, 15 May 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 15 – Bealtaine - 2015

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
15 – Bealtaine - 2015

Tuismitheoirí Rang 6 / Parents of Sixth Class

Beidh griangrafadóir (photographer) ag teacht chuig na scoile maidin Dé Máirt 19ú Bealtaine 2015 (Tues 19th May 2015) chun griangraf a thógaint do Rang 6 (6th Class). Bí cinnte go bhfuil éide scoile ceart agus néata (neat and correct school uniform) ar gach páiste le bhur dtola. Go raibh míle maith agaibh! 

Rang 5 agus 6 don Pledge

Beidh páistí don Cóineartú ag siúl go dtí ionad an Friary maidin Dé Luain 18ú Bealtaine 2015 chun éisteacht le cainteoirí faoin pledge.

Confirmation children will be walking to the Friary centre on Monday morning 18th May 2015 to listen to a talk about the pledge.

Go raibh maith agaibh!

Thursday, 14 May 2015

Féinmheastóireacht Scoile/ School Self Evaluation

Féinmheastóireacht Scoile/ School Self Evaluation: 

Is éard is féinmheastóireacht scoile (FMS nó SSE i mBéarla) ann ná próiseas comhoibríoch, uileghabhálach agus athmhachnamhach den athbhreithniú inmheánach scoile. Le linn na féinmheastóireachta scoile beidh an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus na múinteoirí, faoi stiúr an bhoird bhainistíochta agus an phátrúin agus i gcomhairle le tuismitheoirí agus le daltaí, páirteach i bhfiosrú athmhachnamhach ar obair na scoile. Agus iad ag gabháil don fhéinmheastóireacht scoile déanann scoileanna athmhachnamh ar a n-aidhmeanna, machnamh ar chritéir ratha laistigh de chomhthéacs agus éiteas na scoile, agus tagann siad ar mhodhanna cuí chun cáilíocht an tsoláthair oideachais sa scoil a mheas. Cur chuige fianaise-bhunaithe is ea é ina mbailítear fianaise ó réimse d'fhoinsí agus ina ndéantar breithiúnais chun feabhsúcháin a chur i bhfeidhm ar fhoghlaim na ndaltaí. 


School self-evaluation is a collaborative, inclusive, reflective process of internal school review. During school self-evaluation the principal, deputy principal and teachers, under the direction of the board of management and the patron and in consultation with parents and pupils, engage in reflective enquiry on the work of the school. When engaging in school self-evaluation, schools reflect on their aims, consider criteria for success within the school's context and ethos, and determine appropriate methods for judging the quality of educational provision in the school. It is an evidence-based approach which involves gathering evidence from a range of sources and making judgements with a view to bringing about improvements in pupils' learning.


Litearthacht: 

Sa scoilbhliain 2012/13, chuireamar tús le próiseas na féinmheastóireachta scoile. Roghnaíomar an litearthacht (Gaeilge) réimse fócais d'fhéinmheastóireacht scoile.


Tá an plean feabhsúcháin don Ghaeilge á chur i bhfeidhm sa scoil ó tús 2014.


Sa scoibhliain seo 2014/2015 beimíd ag tabhairt faoi fhéinmheastóireacht a dhéanamh ar an uimhearthacht.


Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile don Ghaeilge anseo


Plean Feabhsúcháin Scoile anseo

During the schoolyear 2012/2013, we began the process of school self evaluation. We chose literacy in Irish- accuracy in spoken Irish in particular as the first area to focus on. 

Through the parents survey, pupil survey and staff meetings, we have devised a Self Evaluation Report and a School improvement plan for Irish language literacy. It is an ongoing process that began last year and will continue on to 2016.

This schoolyear 2014/2015 we have also focused on Numeracy- problem solving. We will publish our tuairisc FMS and PFS for Numeracy in the coming weeks. You can view our Tuairisc Féinmheastóireacht Scoile don Litearthacht here

You can view our Plean Feabhsúcháin Scoile don Litearthacht here

Blitz Tag Rugbaí R1 +R2

Beidh Rang 1 agus Rang 2 ag dul chuig blitz tag rugbaí amárach (tomorrow) an Aoine (Friday) 15/5/15 ó a 10 go dtí 12.30 sa chlub rugbaí (rugby club) i gCionn tSáile. Tabhair isteach 2 euro amárach don bus le bhur dtoil. Please bring in 2 euro tomorrow for the bus.

Go raibh maith agaibh.

Wednesday, 13 May 2015

Spórt na Cathrach

Bhí rásaí againn le déanaí i gcomhair Spórt na Cathrach agus tá na paistí seo a leanas pioctha chun dul ar aghaidh ar son (representing) Gaelscoil Chionn tSáile;

Cailíní:
Ellie Nic an Taoisigh (R6) 
Ellie Condúin (R6)
Holly Ní Dhuinnshléibhe (R6)
Kenzie Ní Dheasúnaigh (R5)
Ruth Kangataran (R5)
Brigid Ní Fheinneadha (R5)
Mary-Clare Ní Mhurchú (R3)
Caoimhe de Baróid (R4)
Eve Ní Chorcora (R3)
Clara Ní Chathail (R3)
Sibéal Ní Bhriain (R2)
Catherine Ní Mhurchú (R1)
Indiana Ní Dheasúnaigh (Naí Mhóra)
Martha Ní Shúilleabháin (Naí Mhora)
Elyse Ni Fhaircheallaigh (R6)

Buachaillí
Fionn Ó Briain (R6)
Michéal Ó Murchú (R6)
Donnacha Ó Deasúnaigh (R5)
Conchúir Ó hEathairn (R6)
James Ó Murchú (R5)
Fionn Ó hEathairn (R4)
Gearóid Ó Cearnaigh (R4)
Seamas Ó Súilleabháin (R3)
Noah Ó Riain (R2)
Erhan Ó Faircheallaigh (R3)
Flaithrí Ó Rathaille-Ó Scolaí (R1)
Pádraig Ó Cochláin (R2)
Bobby Waters (Naí Mhóra)
Oscar Ó Riain (Naí Mhóra)


Chomhgairdeas leis na páistí ar fad!! Beidh ann lá againn!

Beidh Spórt na Cathrach ar siúl (it will be on) 10/06/2015 sa chathair (in the city). Beidh ar na tuismitheoirí na páistí a thabhairt ann (parents must bring own children) agus fanacht ann leo (and stay with them there).
Abair liom (tell me) muna bhfuil do pháiste in ann dul ann (can't go) chomh luath as is féidir leat (asap). Má tá aon ceist agaibh tar chugham.

Go raibh míle maith agaibh,

Múinteoir Ciara.
Comóradh 100 Bliain LusitaniaComhghairdeas dos na páistí a rinne an-obair ar fad i rith an Comóradh 100 Bliain don Lusitania. Bhí an taispeántas sa halla measarthachta (Temperance Hall) an deireadh seachtain ar fad (9-10ú/05/15) in éineacht le scoileanna eile (along with other schools) agus dúirt an staraí (historian) Dermot Ryan go rinneadar sár jab (well done.)
 

Éide Spóirt Naíonáin Bheaga

Chuala mé le déanaí go bhfuil tuismitheoirí meascaithe suas le laethanta spórt naíonáin bheaga. Bíonn spórt againn Dé Luain agus Dé hAoine. Le do thoil, bíodh an éide scoile ceart ar na leanaí na laethanta eile. Bíonn an Chéadaoin mar lá spórt do cúpla ranga ach ní sinne. 

It has come to my attention that parents are confused regarding what day their child should be wearing their sports clothes. We, Junior Infants, have our sports days on Monday and Friday every week. Please ensure that your child is wearing the correct school uniform every other day of the week. Some classes have sports on Wednesdays, but not us.

Go raibh maith agaibh.
Múinteoir Ciara


Monday, 11 May 2015

Comhghairdeas!


Comórtas Gael Linn- 
Comhghairdeas leis an bhfoireann a ghlac páirt inniu 11/05/15 a bhuaigh amach a sraith! Beidh siad ag dul chuig An Rinn i bPort Láirge ar an 2ú/3ú Meitheamh 2015 chun páirt a ghlacadh i bhFéile Peile Gael Linn. 

Míle buíochas dos na múinteoirí agus tuismitheoirí a thiomáin na páistí inniu. (Thank you to the parents and teachers who drove the players to and from Mayfield.)

Cleachtadh sa Séipéal don Chéad Chomaoineadh/Communion Practice in the Church

Beidh rang a dó ag cleachtadh sa séipéal don Chéad Chomaoineadh maidin an Céadaoin seo 13/5/2015 is maidin an Déardaoin seo 14/5/2015. Beidh ar thuistí na páistí a fhágaint ag an séipéal ag 08:50rn an dá lá. Stopfaidh an bus ag an séipéal.

Rang a dó will have Communion practice in the church this Wednesday (13/5/2015) morning and this Thursday (14/5/2015). Parents are asked to drop their children off at the church before 08:50Hrs on both mornings. The school bus will stop at the church.

Blankets of Hope


We are delighted and extremely grateful to the Children in 2nd to 6th class who have knitted hundreds of squares. We are busy sewing them together to create our “blankets of hope” which we will give to children in our Cork hospitals as a comforter as they undergo chemo. We will be back into school on Friday 15th May 2015 to collect any remaining squares. Each blanket will be 100cm x 150cm. Well done to everyone who has created the squares – we look forward to sharing the photos of the completed blankets with you… below is work in progress

Blitz Iománaíochta R5R6


Blitz Iománaíochta R5R6: 

Beidh blitz áitiúla iománaíochta i gCLG Chionn tSáile d'fhoireann amháin (painéal de 12) ar an gCéadaoin 13/05/15. Tá an foireann ainmnithe againn. Beimíd ag siúl ann agus ar ais ar scoil. 

Hurling Blitz R5R6:
There is a local schools hurling blitz on Wednesday for R5R6 13/05/15. Only one mixed team with a panel of 12 can participate. The team has been named. We will be walking to and from Kinsale GAA pitch. 

Friday, 8 May 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 08 – Bealtaine – 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
08 – Bealtaine – 2015

Foireann na Scoile / School Staff 2015/2016

Dheas liom fáilte mhóir( A warm welcome)  a chur roimh Valerie Uí Dheasúnaigh atá ag obair linn sa scoil anois mar SNA. Tá an t-adh dearg linn í a bheith ag obair linn( We are very lucky to have her on- baord). Mar fhoireann dheas linn gach rath( well wishes) a ghuí ar Shinéad atá ag tógaint bliain eile amuigh(another year out) an bhliain seo chughainn. Beidh nuacht faoi múinteoirí ranga na bliana seo chughainn agam daoibh chomh luath is atá sé ar eolas agam( I will inform you of next years teachers as soon as I can).  Mo bhuíochas libh (Thank you) as bhúr dtacaíocht agus cúnamh leanúnach (ongoing support and assistance , it is greatly appreciated).  


Blitz Iománaíochta R3 R4

Blitz Iománaíochta R3R4: 

Beidh blitz áitiúla iománaíochta i gCLG Chionn tSáile d'fhoireann amháin (painéal de 12) ar an Máirt 12/05/15. Tá an foireann ainmnithe againn. Beimíd ag siúl ann agus ar ais ar scoil. 

Hurling Blitz R3R4:
There is a local hurling blitz on Tuesday for R3R4 12/05/15. Only one mixed team with a panel of 12 can participate. The team has been named. We will be walking to and from Kinsale GAA pitch. 

Thursday, 7 May 2015

Comórtas Gaellinn- Caid Ranganna 5 agus 6

Comórtas Gaellinn 
(Comórtas peil gaelacha do Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta amháin)


Beidh roinnt cailíní agus buachaillí i ranganna a 5 agus a 6 ag glacadh páirt i gcomórtas peil gaelacha ar an Luan 11/05/15 i CLG Baile na mBocht ag a 11.30 r.n.
Táimíd ag lorg cúigear tuismitheoirí chun síobanna a thabhairt. 
Fágaint na scoile: 10.00 r.n.
Ar ais ar scoil: thart ar 2.30 i.n.

Téigh i dteagmháil le Hilda más féidir leat síobanna a thabhairt. 
Míle buíochas. 


(Football competition for Gaelscoileanna and Gaeltacht schools.)

Some boys and girls from 5th and 6th will be participating in a football blitz in Mayfield GAA pitch this Monday 11/05/15 at 11.30 a.m.
We are looking for 4-5 parents to drive the players. 
Leaving school: 10.00 a.m.
Returning to school: APPROX. 2.30 p.m. (depending on success in games.)

Please contact Hilda before then if you are willing to drive. 
Míle buíochas. 


Wednesday, 6 May 2015

Turasanna Scoile / School Tours


Dea- Scéal! Tá na turasanna scoile eagraithe againn don 16ú Mheitheamh 2015( June)!!

Seo a leanas na pleananna atá againn:

Naíonáin Bheaga & Mhóra ag dul go Rumley's Farm. Costas €15
Rang a 1 & 2 ag dul go dtí an O.E.C. Costas  €32
Ranganna 3 & 4 ag dul go Let's Go i nDúglas. Costas €28
Rang a  5 ag dul go Funkeytown. Costas € 35
Rang a 6 ag dul go Ciarrai (Litir faoi sna málaí scoile).

Is féidir na costaisí a íoc ar líne ó amárach 07/05/2015 ar aghaidh.
(The cost can be paid on-line from tomorrow onwards.)

Bob-a Job

Comhghairdeachas le páistí na scoile a bhailing €765 le déanaí ar Bob-a Job! Maith sibh, sár iarracht déanta agaibh. 

WEEE Pledge- Athchúrsáil Cadhnraí


Tá an scoil ag glacadh páirt sa chomórtas athchúrsála WEEE ar son LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. Tá bosca atchúrsáil cadhnraí WEEE i ngach seomra ranga. Tá fáilte roimh na páistí sean-cadhnraí a thabhairt isteach as seo amach. 

The school is participating in the WEEE pledge recycling challenge, in aid of LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. There will be a WEEE battery recycling box in every classroom. The more batteries we collect, the more prizes we win! So every pupil is welcome to bring in as many old batteries as they can for the foreseeable future.       

An Coiste Glas :-)​

Ár mbuíochas le Carma / Our thanks to CarmaÁr mbuíochas le Carma a bhron seic le luach €340 ar an scoil le déanaí.
A big thank you to Carma who presented the school with a cheque for €340 recently.

Ag cur crann le Tidy Towns Chionn tSáile / Tree planting with Kinsale Tidy Towns


Coiste Glas Gaelscoil Chionn tSáile ag obair go dian le Tidy Towns Chionn tSáile. Beidh úlla deasa le nithe againn sa gháirdín amach anseo. Ár mbuíochas le Supervalu as an gcrann álainn. 
Gaelscoil Chionn tSáile''s Green Committee working hard with Kinsale Tidy Towns. We will have lovely apples to eat in the future. Our thanks to Supervalu for the lovely tree.

Taispeántas/ Schools Exhibition LUSITANIA Ranganna 2-6
Beidh obair na bpáistí a rinne siad ar an Lusitania (Ealaín, scríbhneoireacht, obair thionscadail) i dtaispeántas sa Halla measarthachta in éineacht le hobair na scoileanna eile áitiúla ar an Satharn seo 09/05/15. 
Táimíd ag lorg beirt tuismitheoirí chun an taispeántas a chur le céile an maidin sin, roimh 11.00 r.n. agus osclóidh Méara Chontae Chorcaí an taispeántas go hoifigiúla ag a 12.00 i.n. Tabhair d'ainm do Hilda má tá tú ar fáil. Míle buíochas. Some of R2-R6 pupils' work (art, written, project) on the Lusitania will be on exhibition in the Temperance Hall this Saturday 09/05/15 along with other schools' work. We are looking for two parents to put the display together Saturday morning before 11.00 a.m. The County Mayor will officially open the exhibition at 12 noon. If you are available to help we would be very grateful, please contact Hilda. 

Múinteoir Siobhán Ní Núnáin. 

Lusitania- Comóradh 100 BliainSeo a leanas liosta dos na heachtraí ar fad atá ar siúl i gCionn tSáile an tseachtain seo 04-10/05/2015 :

KINSALE LUSITANIA 100 PROGRAMME- 2015:

May, 4th to 10th 10.30 a.m. daily, Lusitania Town Walk, the Tourist office.

May,  6th  8.30 p.m. The Lusitania Vigil, visiting the Signal Tower and Memorial, 7.45 p.m. leave car park at Tourist Office, 7.30 p.m. Followed by the Paddy O'Sullivan lecture at the Speckled Door, 8.30 p.m.

May, 7th   1.30. p.m. Old Head Commemoration, Bus leaves from Tourist Office, 1 p.m. Bookings Only 086.8267656, 2.10 church bells ring

                     5 p.m. to 6 p.m. Museum, Minister Coveney meets descendants of the 1915 Jury and for Kinsale College Drama Students ( Booking only )

 May, 8th 11. a.m. to 12.30 p.m. Drama at the Kinsale Community School  followed at 1 p.m. at Naomh Eltin N.S. for 6th class primary pupils


May 8th 7.30 p.m to 8.30 p.m. Memorial Concert at Saint Multose Church with  History Society, Lydian Singers, KAOS,  the RNLI and local clergy to include inquest re-enactment by Kinsale College Drama Students, concluding  with ecumenical prayers and wreath-laying.

May 8th       9 p.m. Opening of the Annual Conference of the Federation of History Societies at the Methodist Church, keynote speech by Greg Bemis.

May  9th      10.30 a.m. to 1.30 p.m. AGM of the Federation at Trident  Hotel  followed by the Lusitania Seminar with speakers from the U.S. UK and Ireland, 3 p.m. to 5.30 p.m., followed by visit to the Signal Tower at the Old Head, return via  Battle of Kinsale site.  
May, 9th  7.30 p.m. Dinner at the Trident Hotel, 27.50 euro ( 086 8267656 )

 May 9th          Street Fair, 2 to 4 p.m. organised by the Kinsale Good  Food Circle, Market Quay, with the Animation Group from Cobh.

May 9th and 10th    Schools art and project exhibition at the Kinsale Temperance Hall from 11.30  a.m..to 6 p.m.  


May  10th Courtesy of Courtmacsherry RNLI the 1915 lifeboat will be on exhibition in Kinsale.

Full list available hereFriday, 1 May 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 01 – Bealtaine - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
01 – Bealtaine - 2015