Friday, 4 September 2015

Griangrafadóir / Photographer

Beidh an griangrafadóir scoile sa scoil ar an 10/09/2015 chun griangrafanna a thógaint do phaistí rang na naíonáin bheaga ina naonar agus lena deartháireacha / deirfiúracha agus leis do pháistí rang a 6.

Tá an ghrianghrafadóir ar fáil chun griangrafanna a thógaint d'aon phaiste eile sa scoil leis. Níl le déanamh ach ainm do pháiste / pháistí a fhágaint le Hilda san oifig roimh an 9/09/2015.

Gan amhras ar nós gnáth lá scoile beidh éide scoile snasta , néata ag teastáil ar an lá. 

The school photographer will be at the school on 10/09/2015 to take individual /  class photographs of the Junior Infants. Photographs of junior infants and their siblings will also be take.
6th class will also get an individual and a class photograph taken.

The photographer is available to take photos of children in other classes also. If you are interested all you have to do is to leave your details with Hilda in the office before 09/09/2015.

School uniforms should be neat and tidy on the day, as of course it always should be.