Tuesday, 27 October 2015

Campa/Halloween Camp

Campa Oiche Shamhna 
Halloween Camp in the Gaelscoil

Spásanna fós ar fáil!!/Spaces still available! 

Céadaoin-Aoine 28-30/10/15

€45 in total for three days of fun, art, games and sport (€85 for two sibling, €115 for three siblings) 
9.30am-2.00pm. 
Fáilte roimh Naí. Bheaga- Rang a 6. 

Seol rphost chuig:

Siobhán N agus Róisín. 

Friday, 23 October 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 –  Deireadh Fómhair 2015

Turas Rang a dó chuig an leabharlann

Ar an gCéadaoin seo chaite 21/10/2015 bhí am iontach ag rang a dó i leabharlann an bhaile (Town library). Bhí an scéalaí (storyteller) Patrick Ryan ag insint a lán scéalta scanrúla (scary) is greannmhara (funny) don rang. Bhí tomhais iontacha (excellent riddles) aige chomh maith! Bhain na páistí taitneamh mór as is spreag sé dóibh leabharlann an bhaile a úsáid. (encouraged the children to use the town library). Táimid an-bhuíoch as Leabharlann Contae Chorcaí.


Aifreann 'Do This In Memory' ag rang a dó.

Beidh aifreann 'Do This In Memory' ar siúl ar an Domhnach 25/10/15 ag a 10:00rn (10:00am). Caithfidh na páistí  leathanaigh 10 is 11 a léamh sa Thumb Book roimh ré is leathanaigh 40 is 41 a dhathú. (Children must read pages 10 and 11 of the Thumb Book before the mass and also colour in pages 40 and 41). Buíochas.

PS: Note from the WebTeam - All "Do this in Memory" Mass dates and times are posted online on the school calendar.

Wednesday, 21 October 2015

Campa Oíche Shamhna/ Halloween Camp 2015
Campa Oíche Shamhna/ Halloween Camp 2015

Cá háit/ Where: Gaelscoil Chionn tSáile
Dátaí/ Dates: 28/10/15- 30/10/15 (3 Days- Dé Céadaoin- Dé hAoine)
Am/Time: 09.30 a.m. -2.00 p.m.
Praghas/Price: €45 páiste amháin, €85 beirt pháiste, €115 triúr páiste. (Early drop off at 08.50 a.m. is available, with a fee of €5 extra per child in total.)

Beidh dhá ghrúpa, sóisearach agus sinsearach. Ealaín agus spóirt (ag brath ar an aimsir) a bheidh i gceist, comh maith le bácáil, bac -chúrsa agus tóraíocht taisce. Fáilte rompu gléasadh suas ar an lá deirneach.

There will be a junior group and a senior group. They will enjoy a range of activities each day, a variety of art, sport (weather dependent) such as basketball, rounders, soccer, GAA, obstacle course, playground games, as well as a treasure hunt, fancy dress and baking on one of the days. 

Junior-6th class pupils welcome, but spaces are limited. 

Cláraigh anois/register by email:

campasamhna15@gmail.com

Go raibh maith agaibh,
Siobhán Ní Núnáin (le Róisín Ní Mhathúna)

Blankets of Hope

As I am sure you all know our kids and parents have been busy knitting and helping with the Blankets of Hope. The parents will take a break this Friday (23/10/2015) but we will be back to help the kids for another few weeks after the midterm.  Huge thanks to all the parents  and the very special grandparent who have helped. If anyone would like to join us we will be starting again on Friday (6/11/2015) after midterm at 10.30am please contact Grace (Mamaí le Eva, Ellen and Gráinne Ní Chrualaíoch) 087 9788132 (all you need to be able to do is plain stitch – no fancy stuff required !!)

Please encourage your children to keep knitting during the midterm – we are hoping to present the completed blankets before Christmas

https://www.facebook.com/pages/Blankets-Of-Hope


Roinn Oir Dheisceart/ Carrigdhoun blitz

Buachaillí R5 R6: 
Blitz peile amárach 22/10/15 i gCionn tSáile. 
Siúl ann, ag fágaint na scoile ag a 11.15 r.n.
Ar ais ar scoil, ag siúl, ag a 2.10 i.n.
Tá an fhoireann ainmnithe, painéal de 11. 

Carrigdhoun football Blitz tomorrow (Thursday 22/10/15 ) in Kinsale GAA pitch. 
Walking there, leaving school at 11.15am. 
Walking back to school, arriving back at 2.10pm. 
The team has been named, panel limited to 11 boys, all 6th class, a few 5th class. 

Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí.

Tuesday, 20 October 2015

Peil Gaelach- Rang a 5 Rang a 6

Peil Gaelach, Rang a 5, Rang a 6

 • Treanáil peile na cailíní críochnaithe anois, ár mbuíochas le Múinteoir Siobhán Ní Núnáin a rinne an treanáil leo. D'éirigh go h-iontach leo agus tá an-dul chun chinn déanta acu ó tús na bliana. 
 • Treanáil peile na buachaillí ar siúl amárach 21/10/15 óna 2.30-3.30 le múinteoir Aodán. Cluiche Cheannais ar siúl 19/11/15 meánlae i bPáirc Uí Rinn. 
 • Níor éirigh linn an grianghraf a thógaint inniu d' fhoireann na buachaillí don leabhar don cluiche cheannais- bíodh éide scoile ar na buachaillí Sciath na Scol amárach (Dé Céadaoin 21/10/15.)

 • Girls (4th) 5th and 6th football training is now finished, our thanks to Múinteoir Siobhán Ní Núnáin. Well done to each player, they have all greatly improved and have shown great sportsmanship and heart throughout the year.
 • Sciath na Scol Boys training tomorrow 21/10/15 from 2.30-3.30 with Múinteoir Aodán. Final will be played 19/11/15 at 12 noon in Páirc Uí Rinn. 
 • We didn't succeed in taking a photo for the match booklet today. Sciath na Scol boys should come to school tomorrow (Wednesday 21/10/15) in their full school uniform.  

Meabhrúchán / Reminder

Meabhrúcháin faoi ár scéim chun fáilt réidh leis na míoltóga gruaige
A reminder about our scheme to erdaicate head lice.

Míoltóga Gruaige / Head Lice

Oíche Shamhna!/ Halloween

Oíche Shamhna!/ Halloween

EmojiEmojiEmojiEmoji

A thuismitheoirí!
Tá briseadh mean téarma ag druidim chugainn go tapaidh agus beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn.  Beidh pancóga againn ar scoil ar an nDéardaoin 22/10/2015 chun an saoire a cheiliúradh. Mar is ghnáth má tá alleirgé ag do pháiste seol a meascán féin isteach leo.  Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil ina gculaith oíche shamhna ar an Aoine agus beidh am spraoi acu i rith an lae san chomh maith. Beidh ar éinne a thagann ar scoil gléasta suas €2 a bhreith leo agus     cuirfear a n-ainm i gcrannchur le haghaidh na puimcíní  maisithe a bheidh timpeall na scoile a bhuachtaint. Tá gach rang a gearradh amach puincín ( a d'fhásamar ar scoil!!!) duais do Phas Obair Bhaile don rang leis an puincín is deise. Go néir libh!! Críochnóidh na páistí ag na gnáthamanna 1.30 agus 2.30 ar an Aoine seo.

Dear parents!
The mid term break is fast approaching and the school will be closed next week. To celebrate the holiday we will have yummy pancakes in school on Thursay 22/10/2015! Those with allergies should bring in their own mixture in a clearly labeled container. On Friday 23/10/2015 the children can dress up   in their Halloween costumes and partake in some traditional Halloween games . I'm asking the children that dress up to bring in €2 which will enter them in a  raffle for a chance to win one of the carved pumkins that are on display throughout the school. Each class is carving their own pumpkin (grown on site!!) the prize for the best pumpkin is a Pas Obair Bhaile for the entire class!. Happy Carving !The children will finish at the normal time on the day.
Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of 2nd Class

Dear Parents,

Our October ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:

Sunday, 25th  October 2015 at 10:00 AM, for Dunderrow and the Gaelscoil.

The focus this month will be to help the children know how to participate fully in Mass.
I will explain the symbolism of some of the objects and gestures that the children will see at Mass. For example, it may help the children to understand why I wear an Alb and that we sit when it is time to listen, we stand when we want to profess our faith, and we kneel when we speak directly to God or for our own quiet reflection.

Continuing this theme, it would be ideal if parents could sit next to the children during Mass. Mirroring their parents, the children gain the confidence to join in the prayers and hymns. Remember to bring the THUMB book to help the children follow the prayers. I would also ask you to remind children to be mindful that many other parishioners attend our ‘Do this in Memory’ Masses and that we must be respectful of their prayer.

As the month of October is dedicated to the Holy Rosary, I would like each child to bring rosary beads with them to be blessed and learn how to say a decade of the rosary. Perhaps ask a grandparent or godparent if they would like to gift a set of rosary beads to your child.

November is synonymous with remembering our dead, so the children might like to keep a memorial card in their sacred space. This can either be a memorial card that is already at home or they can create memorial card of their own.

At the end of Mass, the parent representatives from each school will distribute the October Grapevine Newsletter. Please ask your child to line up:

- By the musicians, for Dunderrow, and
- By the Baptismal Font, for the Gaelscoil.

I hope that you find the Grapevine Newsletter useful as you and your child prepare for their First Eucharist.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

PS: Note from the WebTeam - All "Do this in Memory" Mass dates and times are posted online on the school calendar.

Fuinneog nua san Oifig / A new window in the office

Táimid tar éis cur le sabháilteacht na hoifige tré fuinneog nua a chur isteach. Táim ag impí ar thuismitheoirí / cuairteoirí an fhuinneog seo a úsáid agus comarsáid á dhéanamh le Hilda tríd.  We have improved office safety by installing a new window. I encourage parents / visitors to communicate with Hilda through this window.

Monday, 19 October 2015

Rang a 2 ag dul go dtí leabharlann an bhaile/ Rang a 2 trip to town library

Beidh Rang a dó ag siúl go dtí leabharlann an bhaile ar an gCéadaoin 21/10/2015. Beidh an t-údar (author) Patrick Ryan ag léamh do na páistí is ag labhairt leo faoin spraoi atá le fáil go deo i leabhair. (endless fun to be found in books.) Bígí cinnte go bhfuil cóta báistí (raincoat) ag na páistí ar fad ar an lá ar eagla na heagla (just incase).

Blitz Peile Carrigdhoun- CAILÍNÍ

Blitz Peile Carrigdhoun- Cailíní:

Tá 9 imreoirí peil gaelacha (cailíní) ag glacadh páirt i mblitz amárach 20/10/15 i gCionn tSáile. Tá an fhoireann ainmnithe. 
Ag siúl chuig CLG Chionn tSáile, fágaint ag a 11.50 r.n.
Ag siúl ar ais ar scoil, ar ais ag a 2.15 i.n.


9 football players (some 5th and 6th girls) are participating in a football blitz tomorrow 20/10/15. The team has been named. Unfortunately the number allowed on the panel was limited.
We will walk to Kinsale GAA pitch, leaving school at 11.50 am. 
We will walk back to school, arriving back at 2.15 pm.

Múinteoir Siobhán Ní Núnáin. 

 


Friday, 16 October 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 16 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
16 – Deireadh Fómhair 2015

Slán le M. Alma!

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge i gcóir tuismitheoirí, ar fáil d'éinne le suim iontu, tar éis an briseadh meán téarma. Ag tosnú ar an chéad seachtain, Dé Luain, 02/11/2015 (ag a 7.30pm - 8.30pm). Leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh sé seachtain. Beidh siad oiriúnach do tuismitheoirí le cúpla focail, a dteastaíonn uatha chuir lena chuid Gaeilge. Beidh sé 50e do na ranganna ar fad. Fág d'ainm le Hilda má tá suim agat. Braitheann na ranganna ar an méid duine go bhfuil suim acu.

Irish classes for parents will be starting after the mid-term break. Starting on the the first Monday back, 02/11/2015, they will continue for 6 weeks from 7.30pm to 8.30pm. The classes will be suitable for beginners and for those who have a few words and wish increase their vocabulary in a relaxed setting. Please leave your name with Hilda next week (19/10/15 - 23/10/15) if you are interested. The running of the classes will depend on the amount of interest.

Múinteoir Ciara

Thursday, 15 October 2015

Book Fair

Attention:   All Parents

Don’t forget there are only two more days remaining for the Schools very popular Book Fair .  We’ve had two very busy days Wednesday 14th and Thursday 15th (October 2015) - books are flying off the shelves!!!!J

Don’t worry – if the book you were hoping to purchase has sold out – we can order it for you – just ask at desk and the girls on duty will complete an order form for you.

The Book Fair is set up in our Fabulous New Halla
Call in to us on Friday 16th and Monday 19th (October 2015)
8.30am to 9.00am and 1.30pm to 3.00pm each day.

Emma Uí Chéilleacháin
Parent's Association.

Tuesday, 13 October 2015

Aonach Leabhair/ Book Fair

You may be aware that the Book Fair is starting in the School tomorrow morning (14th Oct 2015).

Every day the Book Fair will be open in the morning from 8.30am to 9.00am and in the afternoon from 1.30pm to 3.00pm and will be open on Wednesday 14th, Thursday 15th, Friday 16th and Monday 19th October 2015

Books are always a great idea for presents and why not be super organised and do some Christmas Present Shopping at the Book Fair.

This is an important Fundraiser for the School in terms of receiving Free Books.  The more books that the School sells over the course of the four days  – the more free books we earn for the school.  Usually about 60% of the sales comes back to the school in the form of free books. (This is the agreement between the school and the Book Fair company).

So it’s a win-win!  You get to buy and enjoy fabulous books and at the same time you are supporting our School by ensuring that every child in the school gets the opportunity to read more fantastic books during school hours.

Looking forward to seeing your all there.

Go raibh mile maith agat go léir.

Emma O’ Callaghan,
PA Committee


Cluiche Cheannais Sciath na Scol 2015Cluiche Cheannais Sciath na Scol 2015- Peil Gaelach

Buachaillí; 
Gaelscoil Chionn tSáile V Ballinspittle N.S.
i CLG Baile an Spidéal 14/10/15 @11.10 am.


Cailíní: 
Gaelscoil Chionn tSáile V Ballinspittle N.S.
i CLG Baile an Spidéal 14/10/15 @ 12 pm. 


Fágaint na scoile (leaving school)  ag a 10.30am. Síobanna eagraithe (Drives have been organised.)

Pé thoradh a bheidh ann amárach, táimíd ana- mhórtasach astu cheanna féin agus is éacht mór é an cluiche leath-cheannais a shroichint.
Maith sibh a pháistí!

Whatever the outcome tomorrow, we are very proud of all the players. To have reached the semi final in both categories is a great achievement. Maith sibh!

Bígí linn, Gaelscoil Chionn tSáile abú!
 ​​

Slán agus Beannacht, Múinteoir Alma / Goodbye and best of luck, Múinteoir Alma

Is oth liom le rá go bhfuil Múinteoir Alma Ní Riain ag fágáil slán leis an Ghaelscoil an tseachtain seo chughainn agus ag tógaint suas post i mBaile Átha Cliath. Táimid ana bhuíocha le hAlma as an sár-obair atá déanta aici le páistí na Gaelscoile le bliant anuas. Gúímíd gach uile rath uirthi ina phost agus ina shaol nua thuas faoi'n dtír.

I'm sorry to say that Múinteoir Alma Ní Riain is leaving the Gaelscoil next week and starting a new job in Dublin. We are hugely thankful to Alma for the outstanding work she has done for the Gaelscoil over the years. We wish her the very best in her job and life in Dublin.

Seachtain Mhatamaitice na hÉireann 2015Táimid ag céiliúradh seachtain mhatamaitice na hÉireann 2015 ar scoil an tseachtain seo ar fad. Beimid ag imirt cluichí mata, ag déanamh tóir mata timpeall clós na scoile, ag foghlaim faoi George Boole agus tá ranganna 4-6 ag glacadh páirt i gcomórtas MangaHigh ar líne.

Táimid ag lorg tuismitheoir a bhfuil post acu ag úsáid mata go leathúil i slí suimiúla, difriúla. Má tá duine agaibh sásta teacht isteach agus labhairt le rang bheimis ana bhuíoch. Cuir glaoch ar an rúnaí Hilda. 

We are celebrating maths week 2015 all this week here at the Gaelscoil. 
We will be playing lots of maths games, doing a maths trail around the school yard, learning about George Boole and 4th-6th class are participating in Mangahigh online maths competition. 

We are inviting a parent to speak to a class. We are looking for any parent who uses maths in their daily occupation in an interesting/different way and who would be willing to speak to the pupils all about the importance of maths. Please contact Hilda if you are interested and available to speak this week.

  

Pósadh Múinteoir Eavan / Múionteoir Eavan's Wedding


Tá Múinteoir Eavan ag pósadh an Aoine bheag seo sa Spáinn! Bhí céiliúradh bheag againn sa rang di inniu. Gúímíd gach rath agus árd uirthi agus ar Daniel.

Múinteoir Eavan is getting married this Friday 16.10.2015 in Spain. We had a little celebration for her in the class today. We wish herself and Daniel all the very best.

Friday, 9 October 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
 09 – Deireadh Fómhair 2015

Treanáil Peil Gaelacha/ After school Football Training Rang a 3 Rang a 4


Treanáil Peil Gaelacha/ After School Football Training Ranganna 3-4

Tá treanáil i ndiaidh am scoile ag tosnú ar an Luan, 12/10/15, óna 2.30-3.30 i.n. Tá fáilte roimh buachaillí agus cailíní rang a 3 agus rang a 4. Cosaint fiacla riachtanach. 

After school football training for 3rd and 4th class boys and girls will begin this Monday 12/10/15. It will run from 2.30-3.30 pm. Gum shields necessary. 

Múinteoirí Ciara Ní Chonchúir agus Róisín Ní Mhathúna. 


Thursday, 8 October 2015

Lá na gCrann/ National Tree day 08/10/15
Chuireamar crann fearna inniu (07/10/15) chun lá na gcrann a céiliúradh.

Is féidir libh é a céiliúradh sa bhaile chomh maith! Téigh ar siúlóid le do pháiste. Tá cinn eagraithe i roinnt áiteanna i gCorcaigh, faigh a thuilleadh eolas faoi anseo

We planted an Alder tree today (07/10/15) to celebrate National Tree Day 2015. You too can celebrate it with your children. You can find out about some free guided woodland walks that are taking place in Cork by clicking here

An Coiste Glas
The Green Team.

Tuesday, 6 October 2015

Super Troopers Rang 2 is Rang 3

Tá rang a 2 is rang a 3 tar éis clár nua spóirt (new sports programme) a thosnú. Super Troopers is ainm don chlár. Beidh an-spraoi acu lena dteaghlaigh (great fun with their families). Gach lá mar chuid den obair bhaile beidh píosa aclaíochta (physical exercise) ag gach duine sa chlann! Tá súil againn go mbeidh an-spraoi ag gach duine is go ndéanfaidh sé maitheas dár sláinte ar fad (benefit all our health). Go n-éirí libh go léir is bainigí taitneamh mór as!

Buiséad/Budget 2016Tuismitheoirí: 
Chun méid ranga a laghdú agus cistiú scoile a mhéadú, is féidir leat na rudaí seo a leanas a dhéanamh: 

 • Téigh chuig www.standupprimary.ie agus seol r-phost chuig Teachta Dála
 • Seol an cárta poist a fuair chuid agaibh sna málaí scoile ar aghaidh
 • Seol téacs 'StandUp' chuig 50050
Go raibh maith agaibh. 


Parents: 
To have your voice heard before Budget 2016, to help the INTO campaign for reduction of class size and increase in school funding, you can do the following: 

 • Go to www.standupprimary.ie and e-mail your local TD
 • Send the postcard to Dáil Éireann that we sent home to some of you in the schoolbags a few weeks ago
 • Text 'StandUp' to 50050
Go raibh maith agaibh. 

Cluiche Sciath na Scol

Beidh an chluiche Sciath na Scol V Naomh Eltin NS ar siúl níos luaithe, 11.30 r.n. 07/10/15. Sciath na Scol football match is now taking place at the earlier time of 11.30 a.m. 07/10/15 in Kinsale GAA pitch. Bígí linn!

Láthaireán Tiomáint Timpeall

Tá Nóta ana thabhtach  (very important letter) i mála scoile do pháiste inniu 6/10/2015 maidir leis an Lathaireán Tiomáint Timpeall ( Drop-Off Zone). Léigh go curamach é ( read carefully) agus lean na treoracha ina leith ( follow the instructions). 

Monday, 5 October 2015

Cluiche Caide Sciath na Scol, buachaillí agus cailíní


Cluichí Caide Sciath na Scol/ Sciath na Scol football matches 
(players in 4th-6th class):
Gaelscoil Chionn tSáile V Scoil Naomh Eltin
Páirc C.L.G. Chionn tSáile
Dé Céadaoin 07/10/15 ag a 12.00 i.n.

Ní bheidh treanáil ar siúl i ndiaidh am scoile ar an gCéadaoin 07/10/15 mar thoradh/football training on Wednesday 07/10/15 is cancelled as a result.
 

Friday, 2 October 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 02 – Deireadh Fómhair 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
02 – Deireadh Fómhair 2015

Tuismitheoirí Rang a 3

Tá lá taithneamhach ( fun day) beathaithe againn do rang a 3 ar an Déardaoin seo chughainn an 8/10/2015. Lá ag diriú ar tógáil fóirne( team building) agus turas go Charles Fort( trip to Charles Fort) ague picnic deas. Beidh praghas 4 ar an dturas, le hioc le Eavan. 

Thursday, 1 October 2015Ranganna 1- 6:

Tá cead ag na páistí i ranganna a 1-6 rud amháin atá speisialta a thabhairt isteach amárach, an Aoine, 02/10/15. Aon rud, cosúil le teidí/ buataisí peile/ ghrianghraf srl. Beidh siad ag taispeaint an rud seo leis an rang agus ag míniú leis an rang cad ina thaobh a bhfuil an rud seo speisialta. Ansin tógfaimíd ghrianghraf don fhillteán SALF.
Ní theastaíonn uainn go mbeadh aon rud ag dul abhaile briste. Ná seol isteach aon rud ró-luachmhar nó aon rud atá sobhriste le bhur dtola agus abair le do pháiste aire mhaith a thabhairt den rud speisialta i rith an lae le bhur dtola.

Míle buíochas.

First- Sixth Class:
Pupils in 1st- 6th class have permission to bring in a special item to school, this Friday, 02/10/15. This item could be a teddy/ football boot/ photo/ anything that holds sentimental value or that describes their personality. They will be invited to speak to their class about the item and to then take a photo with their item for their SALF folder.
We do not want any item going home broken. Please do not send in anything that is too valuable or fragile and please remind your child to take care of it throughout the day.

Míle buíochas.

Aire a thuismitheoirí ! / Attention parents !

Tá cásanna míoltóga gruaige sa scoile faoi láithir. Táimid tar éis plean a fháil ó poitigéir áitiúil chun an fadhb a réiteach. Léigh  na treoireacha anseo go curamach le bhur dtola.
There are head lice cases throughout the school at present. We have worked with a local pharmacy and devised a school plan in order to tackle the issue. Please read the document carefully and follow the instructions.

Mioltoga Gruaige.pdfTuismitheoirí Rang 6 / 6th Class parents


Crochet ag tosnú i rang a 6 amárach (2-10-2015) dóibh siúd go bhfuil suim acu ann.
Mo bhuíochas le tuistí na scoile atá ag cabhrú le cniotáil agus crochet a mhúineadh.
Crochet is starting with 6th class tomorrow 2nd Oct 2015 for those who are interested.
Many thanks to the parents in the school who are helping to teach knitting and crochet