Tuesday, 13 October 2015

Seachtain Mhatamaitice na hÉireann 2015Táimid ag céiliúradh seachtain mhatamaitice na hÉireann 2015 ar scoil an tseachtain seo ar fad. Beimid ag imirt cluichí mata, ag déanamh tóir mata timpeall clós na scoile, ag foghlaim faoi George Boole agus tá ranganna 4-6 ag glacadh páirt i gcomórtas MangaHigh ar líne.

Táimid ag lorg tuismitheoir a bhfuil post acu ag úsáid mata go leathúil i slí suimiúla, difriúla. Má tá duine agaibh sásta teacht isteach agus labhairt le rang bheimis ana bhuíoch. Cuir glaoch ar an rúnaí Hilda. 

We are celebrating maths week 2015 all this week here at the Gaelscoil. 
We will be playing lots of maths games, doing a maths trail around the school yard, learning about George Boole and 4th-6th class are participating in Mangahigh online maths competition. 

We are inviting a parent to speak to a class. We are looking for any parent who uses maths in their daily occupation in an interesting/different way and who would be willing to speak to the pupils all about the importance of maths. Please contact Hilda if you are interested and available to speak this week.